Kanozi-andan: ”Det är tillsammans som vi skapar wow-känsla”

Hos Kanozi Arkitekter är det ett öppet arbetsklimat med mycket frihet under ansvar, delaktighet och prestigelöshet som gäller. Här arbetar 60 anställda från över tio olika länder som tillsammans skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Det är i grupp som vi skapar en unik känsla och kan erbjuda våra kunder ett långsiktigt samarbete som bygger på förtroende där vi som leverantör hela tiden utvecklar våra kunskaper och ambitioner.

Kanozis delägare

 

Här hittar du lediga tjänster på Kanozi

Här hittar du information om praktik- eller examensjobb

 

Vi som arbetar på Kanozi

Läs mer om våra medarbetare