Prenumerera
Bostäder
Inredning
Kommersiellt
Stadsplanering
filter
Filter

Kategori

Inredning

Bostäder

Stadsplanering

Kommersiellt

Status

Färdigställt

Under konstruktion

Tidigt skede

Projektering

Sortering

Årtal

Kund

Storlek

Masthuggskajen
Masthuggskajen
Masthuggskajen
Masthuggskajen
Masthuggskajen
Masthuggskajen

Masthuggskajen

År
2015
Beställare
Älvstranden AB
Storlek
292200 m2
Fas
Tidigt skede
Ort
Göteborg
Med Masthuggskajen växer Göteborgs innerstad västerut och närmre vattnet. Idag präglas området som sträcker sig från Järntorget västerut, av trafik och parkering. Efter ett parallellt uppdrag om Masthuggskajen hösten 2014 valdes Kanozi och ÅF ut för att tillsam­mans med Älvstranden, konsortiet av fastighetsägare i området samt Stads­byggnadskontoret arbeta vidare i en detaljplansprocess. I maj 2015 presenterades ett färdigt samrådsförslag. Masthuggskajen bidrar till hela stadens rumsliga och sociala integration. Det blir en ny stadsdel med hög bebyg­gelse och hög täthet. kNorr om Järnvågen byggs en ny halvö ut i älven för att utöka den byggbara marken i det mest attraktiva och centrala området, här samlas även de högsta byggnaderna runt en ny park ovanpå Götatunneln. Vårt koncept för Masthuggskajen är att skapa karaktär och identitet som bygger på tre stråk; det blå, det röda och det gröna. Färgerna står för tre olika teman, karaktärer eller energier som vi vill bygga in i utvecklingen av stadsdelen. Mer om Masthuggskajen på masthuggskajen.se
Glasvasen
Glasvasen
Glasvasen
Glasvasen
Glasvasen
Glasvasen
Glasvasen
Glasvasen
Glasvasen
Glasvasen

Glasvasen

År
2015
Beställare
Jernhusen
Storlek
8230 m2
Fas
Under konstruktion
Ort
Malmö
   Glasvasen är ett kontorshus i Malmös nya område Södra Nyhamnen. Projektet innefattar ett kontorshus på sex våningar, café- och butikslokaler i gatuplanet och ett parkeringshus med cykelrum. Idén bakom Glasvasen ligger till stor del i dess form och vad just den formen kan göra för platsen. Man kan se huset som en organisk skulptural möbel i stadsrummet, en fri och färgstark spelare med en egen karaktär. I kontrast till de dämpade tonerna och hårda formerna hos de omgivande byggnaderna skapar Glasvasen ett tydligt riktmärke i staden med sitt formspråk och uttryck.  
Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder

År
2016
Beställare
Fastighets AB Balder
Storlek
2000 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Göteborg
2016 flyttade Balder in på flera våningar i det nybyggda centralt belägna Park 49, en fastighet som Balder själva förvärvade under byggtiden. I inredningsuppdraget ingick specialritade inslag som receptionsdisk samt att blanda befintliga möbler med nya inslag för en enhetlig stil i det nya kontoret. De orientaliska mattorna samlades på ett ställe och ur dem plockades en mustig färgskala som balans till en krispigt vit bas.
IHM Business School
IHM Business School
IHM Business School
IHM Business School
IHM Business School
IHM Business School
IHM Business School
IHM Business School

IHM Business School

År
2012
Beställare
IHM Business School
Storlek
2200 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Göteborg
Ombyggnad och inredning av entré- och samlingsytor i skola för högre utbildning i Göteborg. En sluten byggnad från 1980-talet uppdaterades och öppnades upp för att bjuda in ljuset och signalera öppenhet mot omvärlden. Inredningen präglas av grafisk tydlighet, med en bas i svart och vitt, där materialen andas kvalitet, hållbarhet och omsorg. Accenter och objekt i klara färger och med starka tydliga former skapar blickfång.
Bo Aktivt
Bo Aktivt
Bo Aktivt
Bo Aktivt
Bo Aktivt
Bo Aktivt
Bo Aktivt
Bo Aktivt
Bo Aktivt
Bo Aktivt
Bo Aktivt
Bo Aktivt

Bo Aktivt

År
Klart 2018
Beställare
Bo Aktivt AB
Storlek
6000 m2
Fas
Projektering
Ort
Olika platser runtom i Sverige
      Bo Aktivt är ett koncept för seniorboende i lägenheter som kommer att utvecklas på ett antal platser runtom i Sverige. Projektet ger nya boendemöjligheter för en ny fas i livet utan att kompromissa med läge och livsstil.  Tillgång till en aktiv och stödjande gemenskap är grundbulten i konceptet. Faciliteter såsom gym, pool, bastu, café och boulebana uppmuntrar till detta. De gemensamma faciliteterna och lägenheterna sitter ihop med en central vinterträdgård vilken ger de boende tillgång till en trädgård året runt.
Vänortsgatan
Vänortsgatan
Vänortsgatan
Vänortsgatan
Vänortsgatan
Vänortsgatan

Vänortsgatan

År
2012
Beställare
Skanska
Storlek
21000 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Mölndal
Ett modernt, mysigt och miljövänligt kvarter som bildar porten till Mölndal. Ett kvarter som sticker ut ordentligt samtidigt som det materialmässigt stämmer överens med området resulterade i en blandning av vita partier och rött tegel. Det vita och det röda ger värme åt den annars strama och kaxiga fasaden ut mot gatan. Mysiga innergårdar med grillplatser, sköna solbänkar och lekplats ger möjlighet till spontanitet och umgänge. Innergårdarna och husen ligger ovanpå en underjordiska garage.
Villa K
Villa K
Villa K
Villa K
Villa K
Villa K
Villa K
Villa K
Villa K
Villa K

Villa K

År
2008
Beställare
Privat
Storlek
320 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Onsala
  Nybyggnation av privatvilla. På en strandäng med Västerhavet framför ligger huset i ett plan. En högre flygel med vardagsrum och kök står mot en lägre flygel med sovrum och garage. I vinkeln däremellan finns den stora öppna terrassen mot väster. Entren sker mellan dessa volymer och redan på trappan upp till entrédörren anas horisonten på andra sidan huset. Villa K blev nominerat till Arkitekturs debutpris 2009.
Region City
Region City
Region City
Region City
Region City
Region City
Region City
Region City
Region City
Region City
Region City
Region City

Region City

År
2015
Beställare
Jernhusen
Storlek
78500 m2
Fas
Tidigt skede
Ort
Göteborg
Kanozi har jobbat med RegionCity sedan 2011. 2013 höll Jernhusen ett parallellt uppdrag om RegionCity. Kanozi arkitekter valdes ut tillsammans med två andra arkitektkontor, Reiulf Ramstad arkitekter från Norge och Erik Möller arkitekter från Danmark att vidarebearbeta RegionCitys koncept som presenterades 2014. 2015 gick arbetet vidare och årets parallella uppdrag fördjupade sig i de första faserna av området. RegionCity ligger precis intill Göteborgs centralstation, ett område som idag präglas av trafik, godshantering och parkering. Visionen för RegionCity är en tät och levande innerstad som genererar både mänskliga möten och ekonomisk drivkraft. RegionCity är en blandning av olika funktioner. Längst ner i byggnaderna finns handel, högre upp ”forskningsskikt”, innovativa kontorsytor och tornens funktion varierar från kontor till bostäder och hotell. Fokus i Kanozis förslag 2015 är levande stad i ögonhöjd, variation i fasader som speglar insidan av byggnaderna och hållbarhet, såväl ekologisk, social och ekonomisk.
eXlent Hyllie
eXlent Hyllie
eXlent Hyllie
eXlent Hyllie
eXlent Hyllie
eXlent Hyllie
eXlent Hyllie
eXlent Hyllie

eXlent Hyllie

År
2015
Beställare
NCC
Storlek
10500 m2
Fas
Under konstruktion
Ort
Malmö, Hyllie
      En ny kontorsbyggnad på ett av Malmös topplägen. Med innovativ, spännande, modig arkitektur och höga ambitioner är våra förhoppningar att sätta ett avtryck i Malmös nya stadsdel, Hyllie. eXlent Hyllie kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent, näst högsta nivån, vilket innebär höga krav på hållbarhet inom flera områden. Byggnaden innehåller NCC:s nya regionkontor samt kommersiella lokaler och kontorslokaler för uthyrning. Byggnaden är under uppförande 2014 och beräknas vara klar för inflyttning under 2016. Visualiseringar: Tenjin Visuals AB
PDF
Volvo Cars Academy
Volvo Cars Academy
Volvo Cars Academy
Volvo Cars Academy
Volvo Cars Academy
Volvo Cars Academy
Volvo Cars Academy
Volvo Cars Academy
Volvo Cars Academy
Volvo Cars Academy

Volvo Cars Academy

År
2016
Beställare
Volvo Cars
Storlek
800 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Torslanda
  Ny inredning för VCC Volvo Academy som tar avstamp i inredningskonceptet för VCC Workplace. Pilotyta på ca 800 kvm. På Volvo Academy utbildas chefer inom företaget och inredningen speglar ett Volvo i framkant. Invigdes hösten 2016.
CellMark
CellMark
CellMark
CellMark
CellMark
CellMark

CellMark

År
2011
Beställare
CellMark
Storlek
1100 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Göteborg
  Inredningsprojektering av nya kontorslokaler i två våningar vid Lilla Bommen i Göteborg.
Limhamns Sjöstad
Limhamns Sjöstad
Limhamns Sjöstad
Limhamns Sjöstad
Limhamns Sjöstad
Limhamns Sjöstad
Limhamns Sjöstad

Limhamns Sjöstad

År
2015
Beställare
Skanska
Storlek
13305 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Malmö
Limhamns Sjöstad består av 250 bostadsrättslägenheter i bästa kajläge och vi ritade 87 av dem. Tillsammans med Limhamnsfältet så blir detta den nya gräddhyllan i Limhamn. En mix av robusta rustika material kombinerat med modern framåtblickande formgivning ger associationer till platsens industriella historia. Husens och kvarterens form skapar lä och skyddade gårdar i området.
PDF
Volvo Cars Canteen
Volvo Cars Canteen
Volvo Cars Canteen
Volvo Cars Canteen
Volvo Cars Canteen
Volvo Cars Canteen
Volvo Cars Canteen
Volvo Cars Canteen
Volvo Cars Canteen
Volvo Cars Canteen

Volvo Cars Canteen

År
2016
Beställare
Volvo Cars
Storlek
320 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Torslanda
     Ny inredning för VCC Volvo matsalar som tar avstamp i inredningskonceptet för VCC Workplace. Pilotyta på ca 320 kvm, 220 platser. Matsalen är indelad i fyra olika delar med egna karaktärer utformade utifrån funktioner med syftet att supporta företaget över hela dagen. Invigdes hösten 2016.
Let’s Deal
Let’s Deal
Let’s Deal
Let’s Deal
Let’s Deal
Let’s Deal

Let’s Deal

År
2015
Beställare
Eklandia Fastighets AB
Storlek
800 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Göteborg
Hyresgästanpassning för Eklandia Fastighets AB samt inredning och koncept för hyresgästen Lets Deal AB.
Villa Lovisa
Villa Lovisa
Villa Lovisa
Villa Lovisa
Villa Lovisa
Villa Lovisa
Villa Lovisa
Villa Lovisa
Villa Lovisa

Villa Lovisa

År
2009
Beställare
Privat
Storlek
215 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Särö
  Ett nybyggt villaprojekt i Särö söder om Göteborg. En huvudvolym i puts, med öppna samband för kök och vardagsrum, klättrar upp över en mindre trävolym. Tomtens förutsättningar med havet i väster och ett grönområde i söder ger placeringar och riktningar.
Kvarteret Valand 6
Kvarteret Valand 6
Kvarteret Valand 6
Kvarteret Valand 6
Kvarteret Valand 6
Kvarteret Valand 6

Kvarteret Valand 6

År
2014
Beställare
Aranäs
Storlek
16600 m2
Fas
Projektering
Ort
Kungsbacka
Vunnen tävling för utformning av signaturbyggnad i ny stadsutveckling i Kungsbacka. Projektering pågår och byggstart är planerat till 2016. Kungsbacka växer och långt gångna planer finns på att bygga ihop innerstaden med Kungsmässan. Kontor, butiker och P-däck sammanförs i ett kvarter med en sammanhållande fasad.
Resecentrum Amhult
Resecentrum Amhult
Resecentrum Amhult
Resecentrum Amhult
Resecentrum Amhult
Resecentrum Amhult
Resecentrum Amhult
Resecentrum Amhult
Resecentrum Amhult

Resecentrum Amhult

År
2014
Beställare
Västtrafik
Storlek
285 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Göteborg
         Resecentrum Amhult är en terminalbyggnad på två våningar med skärmtak över bussplattformerna för att skydda resenärer. Byggnaden innehåller utöver väntrum för resenärer även utrymmen för Västtrafiks personal, butikslokal samt bankomat. Utvändiga uppehållsytor, bänkar och informationstavlor finns i anslutning till byggnaden under tak mellan hållplatslägena. Huvudbyggnaden uppfördes på en ca 95m lång plattform med angöring för bussarna. I anslutning till terminalbyggnaden finns även cykelparkering.
PDF
Hooks Hotell & Konferens
Hooks Hotell & Konferens
Hooks Hotell & Konferens
Hooks Hotell & Konferens
Hooks Hotell & Konferens
Hooks Hotell & Konferens
Hooks Hotell & Konferens
Hooks Hotell & Konferens
Hooks Hotell & Konferens
Hooks Hotell & Konferens

Hooks Hotell & Konferens

År
2006
Beställare
Hooks Herrgård
Storlek
2000 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Jönköping
  Förvandling av två mörka och instängda annex som kopplats ihop för att skapa en miljö för möten som andas hopp och framtidstro. Rena, lätta ytor och en modern och suggestiv ljussättning kontrasterar mot det befintliga tunga och grova timret från förr. Olika scenarier för möten har krävt anpassningsbara möbleringar. Vår analys resulterade utöver det arkitektoniska projektet i en mall för vilka frågor som hjälper eventbokaren att anpassa rummen efter typ av möten.
Kv Trevnaden
Kv Trevnaden
Kv Trevnaden
Kv Trevnaden
Kv Trevnaden
Kv Trevnaden
Kv Trevnaden
Kv Trevnaden
Kv Trevnaden

Kv Trevnaden

År
2014
Beställare
MKB, NCC
Storlek
19000 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Malmö
Kvarteret Trevnaden i Sofielund, Malmö är en blandning av olika boendeformer: ett kollektivhus på 170 lägenheter, LSS-boende, hyreslägenheter och radhus allt samlat i ett kvarter med gemenskap som tema. Kvarteret Trevnaden uppmärksammades 2015 när Malmö stad delade ut Årets Stadsbyggnadspris. Kvarteret prisades med ett hedersomnämnande där Kanozi ihop med MBK, NCC och KiM (Kollektivhus i Malmö) delar hedersomnämnandet. Kollektivhuset drivs av föreningen Sofielunds kollektivhus, SoKo.
PDF
Villa Agnes
Villa Agnes
Villa Agnes
Villa Agnes
Villa Agnes
Villa Agnes
Villa Agnes
Villa Agnes
Villa Agnes
Villa Agnes

Villa Agnes

År
2013
Beställare
Privat
Storlek
650 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Malevik, Göteborg
Enfamiljshus i natursköna Kungsbacka. Villan på 650 kvm med pool och gästhus  färdigställdes 2013.
Västra Hamnen, Malmö
Västra Hamnen, Malmö
Västra Hamnen, Malmö
Västra Hamnen, Malmö
Västra Hamnen, Malmö
Västra Hamnen, Malmö
Västra Hamnen, Malmö

Västra Hamnen, Malmö

År
2007
Beställare
Diligentia
Storlek
100000 m2
Fas
Under konstruktion
Ort
Malmö
Omvandling av industriområde till tät stadsmiljö med boende, kontor, verksamheter och service. Masthusen länkar samman Västra Hamnen och den gamla staden. Kanozi har efter en vinst i ett parallellt uppdrag 2007 utvecklat planprogram, detaljplan och en värdeplan, samt projekterat bebyggelse för två kvarter i området; Masthusen kv 11 och Masthusen kv 6. Stor omsorg har lagts vid samspelet mellan stråk, platser och bebyggelse. Karaktärsgivande i området är hur kvartersstaden genomkorsas av ett diagonalt stråk som stärker förbindelsen mellan Västra Hamnen och gamla staden.
Masthusen Kv 11
Masthusen Kv 11
Masthusen Kv 11
Masthusen Kv 11
Masthusen Kv 11
Masthusen Kv 11

Masthusen Kv 11

År
2015
Beställare
Diligentia
Storlek
7800 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Malmö
Masthusen kv 11 erbjuder 6 000m² kontor och 1 800m² handel och service. Byggnaden är miljöklassad enligt BREEAM och uppnår nivå Excellent. Detta innebär en byggnad som är energieffektiv och producerar nästan hela sitt energibehov lokalt via borrhålslager och solceller. Byggnaden bidrar också till den biologiska mångfalden i området med sina gröna tak och väggar.
Örenäs Slott och konferensanläggning
Örenäs Slott och konferensanläggning
Örenäs Slott och konferensanläggning
Örenäs Slott och konferensanläggning
Örenäs Slott och konferensanläggning
Örenäs Slott och konferensanläggning
Örenäs Slott och konferensanläggning
Örenäs Slott och konferensanläggning
Örenäs Slott och konferensanläggning
Örenäs Slott och konferensanläggning

Örenäs Slott och konferensanläggning

År
2012
Beställare
Örenäs Slott
Storlek
1000 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Glumslöv
     Om- och tillbyggnad av konferensannex till Skåneslott. Tillbyggnaden skapar tillsammans med det gamla en vindskyddad entrégård enligt tradition från Skånes lantgårdar. Den nya volymens triangulära bas kröns av ett pyramidformat tak, som ger en unik och spännande rumsupplevelse i den stora hörsalen. Även i den gamla volymen upplevs hela byggnadens form tydligt inifrån, med mötesrum gestaltade som lösa boxar inställda i ett stort öppet rum. Textilier i olika färger laddar mötesrummen med energi samtidigt som de ger en god ljudmiljö. Glasade väggpartier låter besökaren förstå vilka konferensrum som är upptagna eller lediga och hjälper dessutom till att identifiera de olika rummen, vilka skiljs åt genom inredningens färgsättning.
Synvillan Örgryte Torp
Synvillan Örgryte Torp
Synvillan Örgryte Torp
Synvillan Örgryte Torp
Synvillan Örgryte Torp
Synvillan Örgryte Torp
Synvillan Örgryte Torp
Synvillan Örgryte Torp
Synvillan Örgryte Torp

Synvillan Örgryte Torp

År
2015
Beställare
Skanska
Storlek
10400 m2
Fas
Under konstruktion
Ort
Göteborg
  Älvstranden Utveckling har fått i uppgift att samordna byggnationen på tomten längs Delsjövägen, där SVT tidigare hade sina lokaler. Ett konsortium har bildats där HSB, NCC och Skanska ingår. Vi har uppdraget att rita Skanskas lägenheter. Byggstart planerat till hösten 2015.
Villa Helena
Villa Helena
Villa Helena
Villa Helena
Villa Helena
Villa Helena
Villa Helena

Villa Helena

År
2006
Beställare
Privat
Storlek
270 m2
Fas
Färdigställt
Ort
    Sinnebilden av västkustens är blåmusslan. Väl anpassad för sin omgivning, i dess mattsvarta yttre, glimmar det till och man anar att dess inre kan gömma något mer. På insidan är den högvärdig och elegant förfinad och ibland gömmer den lyckans pärla. Insidan av de mattsvarta ytterväggarna är vita som insidan av blåmusslans skal. Betongen i nederplanens golv skapar en trygg förankring – bygget sitter fast vid berget. Ekgolvet på övre plan ger värdig komfort – en lugn yta från vilken man betraktar det glittrande havet som dominerar upplevelsen.
Consilium
Consilium
Consilium
Consilium
Consilium
Consilium
Consilium

Consilium

År
2015
Beställare
Atterfelt Fastigheter
Storlek
400 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Göteborg
Ombyggnation och varumärkeskopplat inredningskoncept åt Consilium Marine and Safety AB. Arbetsplatser i öppet kontorslandskap med kringfunktioner. Samarbete med Tenant & Partner som projektledare och Atterfelt Fastigheter som byggherrar, samt formgivare Cecilia Pettersson i grafiska mönster för delar av inredningen
Carlsgatan
Carlsgatan
Carlsgatan
Carlsgatan
Carlsgatan
Carlsgatan
Carlsgatan
Carlsgatan
Carlsgatan
Carlsgatan
Carlsgatan

Carlsgatan

År
2009-15
Beställare
Jernhusen
Storlek
110000 m2
Fas
Under konstruktion
Ort
Malmö
      Citytunneln förändrar mycket i Malmö, bland annat byggs centralen om för att fylla de nya krav som ställs på genomgående tågtrafik direkt till Köpenhamn. Jernhusen äger och utvecklar marken mellan Centralen och Carlsgatan. Under 2009 deltog vi i ett parallellt uppdrag om utformningen av stadsdelen. Vi ritar nu vidare på denna nya stadssilhuett, direkt utanför fönstren på vårt Malmökontor, med en area på ca 110.000 kvm. Kvarteren skall ha en ekologiskt hållbar profil, och de ska vara funktionsblandade, med butiker, verksamheter, kontor. Vi vill skapa citybostäder i tornen, med utsikt över staden och havet, men långt från gatans larm
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik
Resecentrum Tuvesvik

Resecentrum Tuvesvik

År
2013
Beställare
Västtrafik
Storlek
250 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Tuvesvik
     Resecentrum Tuvesvik har ersatt de gamla väntkurerna i Tuvesvik och Hälleviksstrand och utgör nu en samlad terminal för skärgårdsbåtar till Käringön och Gullholmen. Utöver vänthallar så finns det även en utsiktsterass på taket, en liten kiosk, kylrum och godsförråd. Byggnaden invigdes sommaren 2013 och är uppförd till viss del på en ca 30m lång betongkaj med pirar och tilläggningsplatser för skärgårdsbåtarna. Tuvesvik klassas som en Green Building och Miljöbyggnad Silver.
PDF
Da Matteo Torrefazione
Da Matteo Torrefazione
Da Matteo Torrefazione
Da Matteo Torrefazione
Da Matteo Torrefazione
Da Matteo Torrefazione
Da Matteo Torrefazione

Da Matteo Torrefazione

År
2007
Beställare
Da Matteo
Storlek
114 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Göteborg
Inredning för café kring en gård i centrala Göteborg. De två våningarna präglas av rustika och råa material som betong, trä, tegel och rostfritt stål. En central stort träbord inbjuder till nya möten.
Nya Hovås
Nya Hovås
Nya Hovås
Nya Hovås
Nya Hovås
Nya Hovås
Nya Hovås
Nya Hovås
Nya Hovås
Nya Hovås

Nya Hovås

År
2015
Beställare
Skanska
Storlek
8300 m2
Fas
Projektering
Ort
Göteborg
Nya Hovås är en ny stadsdel i södra Göteborg som är under konstruktion. Första spadtaget togs 2014 och under de närmaste åren kommer en urban, modern och småskalig blandstad i världsklass att växa fram. Förutom bostäder byggs butiker, bibliotek och caféer runt en central stadsgata som sträcker sig från avfarten 158an ner mot havet. Kanozis arbete med Nya Hovås är gestaltning åt ett av Skanskas kvarter och började som ett vunnet parallellt uppdrag 2014. Variation, genuinitet och villakänsla har varit ledord under designarbetet. Det resulterar i ett kvarter med hög materialkvalitet och fina detalj- såväl som planlösningar. Projektering pågår, byggstart planerat till 2015.
Villa S
Villa S
Villa S
Villa S
Villa S
Villa S
Villa S
Villa S
Villa S

Villa S

År
2013
Beställare
Privat
Storlek
270 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Nacka
En villa belägen i Lännersta i Stockholms län. Husets böljande form anpassar sig till sin omgivning på en vacker sluttning med uppvuxna ekar. Södersidan är glasad och således öppen mot naturen medans norrsidan utgörs av en sluten mur.
H+
H+
H+
H+
H+

H+

År
2011
Beställare
Helsingborgs Kommun
Storlek
50 m2
Fas
Tidigt skede
Ort
Helsingborg
Kanozi arkitekter deltog under våren 2011 i ett parallellt gestaltningsuppdrag om den framtida stadsdelen kring Bredgatan i Helsingborg, en första del av H+ stadsutvecklingsprojektet. Utmaningen var att skapa en levande, tät exploaterad stadsmiljö med stark miljöprofil och ett gott mikroklimat.
Oceanhamnen
Oceanhamnen
Oceanhamnen
Oceanhamnen
Oceanhamnen
Oceanhamnen
Oceanhamnen
Oceanhamnen
Oceanhamnen
Oceanhamnen

Oceanhamnen

År
2015
Beställare
K-Fastigheter, Balder
Storlek
800 m2
Fas
Tidigt skede
Ort
     Stadskvarter som blandar boendeformer för att välkomna en variation av livsstilar i spännvidden mellan att göra och att vara. Den del av kvarteret som rymmer hyresrätter har utvecklats för att ge utrymme för en aktiv livsstil och drar nytta av det vattennära läget för att tex underlätta för att hinna ut med sin havskajak en  vardagskväll. Det är ett boende som ges ett robust uttryck i husens utformning och en padelbana på ett tak ger energi till kvarteret. Den del av kvarteret som rymmer bostadsrätter rymmer både klassiska flerfamiljshus och stadsradhus. Här har fokus lagts på ytor för odlande och tydliga platser för socialt liv och byggnaderna visar också på en tydligare omsorg om detaljer.
Brf Åre Parken
Brf Åre Parken
Brf Åre Parken
Brf Åre Parken
Brf Åre Parken
Brf Åre Parken
Brf Åre Parken
Brf Åre Parken
Brf Åre Parken

Brf Åre Parken

År
2005
Beställare
Ängskär AB
Storlek
2400 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Åre
   Mitt i Åre med en fantastisk utsikt över sjön och Mörvikshummeln ligger denna fastighet som rymmer 18 lägenheter, 2 butiker och en restaurang. Ett krav på optimalt utnyttjande av byggrätten bidrog till husets form.
Villa B
Villa B
Villa B
Villa B
Villa B
Villa B
Villa B
Villa B

Villa B

År
2011
Beställare
Privat
Storlek
450 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Alingsås
   
Hjärup Station
Hjärup Station
Hjärup Station
Hjärup Station
Hjärup Station
Hjärup Station
Hjärup Station
Hjärup Station

Hjärup Station

År
2011
Beställare
Trafikverket
Storlek
0 m2
Fas
Tidigt skede
Ort
Hjärup
Södra stambanan byggs ut till fyra spår och Hjärup binds samman med ett torg på en bro över järnvägen i detta parallella uppdrag.
AstraZeneca LF
AstraZeneca LF
AstraZeneca LF
AstraZeneca LF
AstraZeneca LF
AstraZeneca LF
AstraZeneca LF

AstraZeneca LF

År
2009
Beställare
Astra Zeneca
Storlek
9000 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Mölndal
  Hus LF är en del av AstraZenecas anläggning för R&D i Mölndal. Byggnaden är ca 9000 m2 BTA och uppfört för tillverkning av försöksserier av läkemedel för kliniska försök (s.k. Pilot Plant) och rymmer tre enheter; tillverkning, förpackning samt lager. Verksamheten sker i huvudsak i GMP-klassad zon (Good Manufacturing Practice). Byggnaden är uppförd i fem plan inkl. fläktvind och källare. Via kulvert förbinds komplexet med övrig verksamhet. Astra Zeneca var nominerat till Facility of the Year 2010.
Bergsjön 2021
Bergsjön 2021
Bergsjön 2021
Bergsjön 2021
Bergsjön 2021
Bergsjön 2021

Bergsjön 2021

År
2013
Beställare
Västerstaden / Familjebostäder m fl
Storlek
210000 m2
Fas
Tidigt skede
Ort
Göteborg
Som en fortsättning av det parallella stadsutvecklingsuppdraget för Bergsjön, har vi nu zoomat in på östra Bergsjön. Vi arbetar med en stadsgata som kopplar ihop Rymdtorget med Komettorget. Denna nya koppling öppnar upp och ökar tätheten i Bergsjön, ger möjlighet att bygga ca 1000 bostäder.
Burlöv Station
Burlöv Station
Burlöv Station
Burlöv Station
Burlöv Station
Burlöv Station
Burlöv Station

Burlöv Station

År
2011
Beställare
Trafikverket
Storlek
0 m2
Fas
Tidigt skede
Ort
Arlöv
Vi vill med Burlövs nya station skapa en tydlig signatur för Arlöv, en attraktion, ett spännande och intressant ställe att vänta på sitt tåg. Byggnaden skall ge känslan av det nya sättet att åka tåg, modernt, snabbt och bekvämt. Stationen skall vara en lätt struktur som svävar ovan tågen och skall upplevas som en öppen och dynamisk byggnad. Med sin rektangulära form ramas de två perrongerna in och ger intimitet i mötet mellan människor och tåg. Valmöjligheten att röra sig på olika sätt i byggnadens obrutna omlopp ger en känsla av överskådlighet och trygghet.
Tuve Centrum
Tuve Centrum
Tuve Centrum
Tuve Centrum
Tuve Centrum
Tuve Centrum
Tuve Centrum
Tuve Centrum
Tuve Centrum

Tuve Centrum

År
2015
Beställare
Riksbyggen och Bonum
Storlek
11500 m2
Fas
Projektering
Ort
Göteborg
     I omedelbar närhet till Tuve Centrum kommer denna nybyggnad om fem punkthus, uppdelad på två bostadsrättsföreningar, att etableras. Den ena BRF:en består av tre hus som tillsammans rymmer 67 lägenheter, medan de återstående två husen utgör ett seniorboende och rymmer 47 lägenheter, gästlägenhet och en stor gemensamhetslokal med glasad uteplats mot en liten torgyta. Torgytan har gott om träd och sittplatser, en vattenspegel och en grusad yta som kan användas till boulespel m.m. Till föreningarna hör också flera gårdar av mer privat karaktär, där det finns fruktträd och bärbuskar, odlingsmöjligheter, lekplatser, grillplatser och utegym.
Bangårdshusen Höör
Bangårdshusen Höör
Bangårdshusen Höör
Bangårdshusen Höör
Bangårdshusen Höör
Bangårdshusen Höör
Bangårdshusen Höör
Bangårdshusen Höör
Bangårdshusen Höör

Bangårdshusen Höör

År
2012
Beställare
Höör Kommun
Storlek
73100 m2
Fas
Tidigt skede
Ort
Höör
     Stadsutvecklingsförslag för stationsområdet i Höör. Detta förslag har två sidor, den ena vänder sig med tydlig stadsmässighet på kvartersstadsvis mot Höör Station, medan den andra vänder sig inåt mot en befintlig blandad bebyggelse. Här löser kvartersstaden upp sig i ett grönt och mer intimt sammanhang med inslag av småhusbebyggelse. Förslaget rymmer en variation av typologier och upplåtelseformer för att säkra social mångfald och integration i området. Förutom bostäder i både flerfamiljshus och radhus föreslås även kontor, förskola och verksamhetslokaler.
Masthusen Kv 6
Masthusen Kv 6
Masthusen Kv 6
Masthusen Kv 6
Masthusen Kv 6
Masthusen Kv 6
Masthusen Kv 6

Masthusen Kv 6

År
2015
Beställare
Diligentia
Storlek
9300 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Malmö
  Projektering av äldreboende, gruppboende enligt LSS, studentboende samt butikslokaler i Västra Hamnen, Malmö.
Villa Frida
Villa Frida
Villa Frida
Villa Frida
Villa Frida
Villa Frida
Villa Frida
Villa Frida
Villa Frida
Villa Frida
Villa Frida

Villa Frida

År
2008
Beställare
Privat
Storlek
400 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Hovås, Göteborg
Nybyggnation av privatvilla. På en speciell tomt i Hovås söder om Göteborg ligger detta hus som utnyttjar riktningar och utblickar från platsen, därav den komplexa formen. Byggherren, som är generalimportör i byggbranschen, ville samtidigt göra huset till ett showrom för Belgiskt tegel från Vandersanden. Huset är uppfört med helt murade, kanalisolerade väggar och med hårdbränt, nästan svart tegel både på utsidan.
Malmö Live Södra
Malmö Live Södra
Malmö Live Södra
Malmö Live Södra
Malmö Live Södra

Malmö Live Södra

År
2015
Beställare
Skanska
Storlek
9510 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Malmö
I ett mycket centralt läge i Malmö växer en tät och hög stadsdel fram. Innehållet är konferens och hotell ritat av Schmidt Hammer Lassen Arkitekter, kompletterat med två bostadsprojekt; Live Södra och Live Norra. I samarbete med Vandkunsten AS har vi ritat Live Södra med 86 lägenheter. Live Norra ritas av Celsing Arkitektkontor. I området byggs även kontorshus av Lundgaard & Tranberg Arkitekter.   Fotograf: Staffan Andersson
Villa J
Villa J
Villa J
Villa J
Villa J

Villa J

År
2007
Beställare
Privat
Storlek
50 m2
Fas
Färdigställt
Ort
Göteborg
Längs den anrika Långedragslinjen i västra Göteborg ligger denna villa, vars form bestämdes genom spelet med den lilla tomtens begränsningar.