Urbant liv och skådespel i fokus för utvecklingen av Frihetstorget i Novi Sad

Kanozi bjöds 2018 in för att medverka i stadsutvecklingen av centrala Novi Sad som är Serbiens andra största stad och en blivande europeisk kulturhuvudstad 2021. Arbetet är nu avslutat och visualiseringarna som partnerföretaget Cas3D tagit fram kan presenteras. Kanozis Johan Casselbrant, arkitekt och huvudägare, berättar om uppdraget:

”Vi fick i uppgift att gestalta stadens centrala torg och symbolen för Novi Sad; Frihetstorget. Mycket av stadens liv kretsar runt denna plats, här ligger både stadshuset och katedralen. Det är också här som stadsborna samlas vid nyårsfirandet och vid andra publika händelser. Platsen har en djupt symbolisk betydelse och speglar Novi Sads historia samtidigt som den utgör sinnebilden för staden. En förändring av dagens utformning kommer därför att skapa framtidens bild av staden.

Frihetstorget med stadshuset i fonden

Frihetstorget med stadshuset i fonden.

På de anslutande och närliggande gatorna till Frihetstorget, vilka mestadels är gågator, sker mycket av stadens sociala liv. Det är här man finner alla caféer och uteserveringar som också tydligt speglar den långa tradition av caféliv som råder i regionen. Det är här man träffas, ses och syns. Även dessa omkringliggande gator ingick i uppgiften.

Urbana mötesplatser framför Nationella Teatern

Urbana mötesplatser framför Nationella Teatern.

Försänkningen blir som en arena

Novi Sad är idag en plats som är full av urbant liv! Vårt förslag fokuserar på att skapa en värdig inramning för stadens liv. Vi vill stärka torgets potential som offentlig samlingsplats och stödja hur den redan används. Vårt förslag är en plats belagd med granit i en samlad karaktär med en försänkning in mot mitten. Försänkningen fungerar som en arena som under sommarhalvåret bjuder in till att slå sig ner och bli en del i ett gemensamt skådespel. Platsens framtida utformning förstärker den informella användningen samtidigt som det skapar en monumental styrka i sin enkelhet. Oprogrammerad men samlande och inbjudande att ta del av.

Kung Alexanders gata med plataner

Kung Alexanders gata med plataner.

Mötesplats året runt

Vintertid fungerar denna sänka som en isbana full av liv under en årstid då det annars riskerar att bli folktomt. Som festplats fungerar arenan bra för många människor på en och samma plats. Anslutande gator utformas som hårdgjorda gröna parkrum där lövträden, vilka mestadels är nyplanterade plataner som ger skugga på sommaren och släpper igenom solen under vintertid, skapar mötesplatser för barn och vuxna året runt och över en stor del av dygnets alla timmar.

Frihetstorget omvandlas till isbana vintertid

Frihetstorget omvandlas till isbana vintertid.

De befintliga caféerna får ett stärkt sammanhang och på vissa platser ges det utrymme för nya förutsättningar med överblick in mot Frihetstorget. Stadens allmänna rum får maximalt utrymme för mänskligt liv.

Modena-gatan med urbana möbler under trädkronorna

Modenagatan med urbana möbler under trädkronorna.

I processen att arbeta med denna spännande omvandling har vi samarbetat med renderingsfirman Cas3D samt i workshop med representanter från arkitektskolan, vilka båda är baserade i Novi Sad.”

Läs mer om Novi Sad

Läs mer om Europas kulturhuvudstäder.

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.