Analysera, konceptualisera, kommunicera

23 november, 2022

Arbetssätt för den hållbara fastigheten

Varje vardag går miljoner människor i Sverige till jobbet, de flesta av dem till ett kontor. Vi spenderar en betydande del av våra liv på våra arbetsplatser där många har sin plats i ett stort kontorslandskap, andra eget rum. Vissa arbetar hemifrån på hel- eller deltid, andra är fysiskt på plats. Att kontoret historiskt förändrats vet vi, men hur ser framtidens kontor ut?

Konceptualisering

För oss handlar det om upplevelse, och om att ta vara på det som redan finns. Att se möjligheter och tänka några steg längre. Analysera för att förstå platsen, fastigheten och verksamheten. Konceptualisera för att skapa fastigheter med stark identitet, en helhetskänsla och tydlig röd tråd. Kommunicera en attraktiv, hållbar kontorsfastighet där människor trivs.

När vi arbetar med konceptualisering av fastigheter använder vi konceptet som arbetsverktyg, ett styrdokument som förenklar processen. Vi ser till att alla inblandade i projektet har kunskap om konceptet, från projektledare till montörer. Det är viktigt att hela arbetsgruppen har en gemensam vision, arbetar mot samma mål. Inventeringen är också en betydelsefull del av konceptualiseringen, vad finns i området? Vilka kvaliteter och värden ska tas omhand och förstärkas?

 Vi tror på en tät dialog där alla inblandade i projektet har förståelse för konceptets helhet och bidrar med sin expertis där den behövs.

Thea Foss Henriksen, inredningsarkitekt

Koncept förankrat i platsen

Framtidens kontor är flexibelt med ett starkt koncept där användningen av lokalerna inte är begränsat till traditionella kontorstider. Hybridrum som ökar effektiviteten av kontoren, där starka upplevelser lockar fram en nyfikenhet. Coworking är ett sätt att öka effektiviteten, skapa flexibilitet och främja kreativitet inom ett starkt koncept, ett varumärke. Vi har länge arbetat med konceptualisering av kontorsfastigheter, ett av våra nyligen färdigställda projekt är Vasakronans Arena Platinan i Göteborg. Ett coworking där det finns en strategisk plan för inredningen, där upplevelsen med ljus, ljud, doft, design och funktion är i fokus. Där konceptet är starkt förankrat i platsen och verksamheten. Inredningen på Arena Platinan är delvis hämtad från platsen, med recyclade och upcyclade material och möbler. En helhetskänsla som sätter fastigheten, och i förlängningen området, på kartan.

 

Upplevelsen i fokus

Vad är då fördelarna med konceptualisering av fastigheter? När det handlar om kontor är den mest självklara att skapa en attraktiv arbetsplats där människor trivs, där upplevelsen är i fokus. Det är framtidens kontor. Hyresgäster söker sig till ett sammanhang, det skapar fastigheter med stark, säljbar identitet och flexibla lokaler med mindre behov av hyresgästanpassningar. Ibland är svaret coworking, andra gånger mer traditionella kontorslokaler eller kanske något helt annat. Nyckeln är konceptet, att det finns en röd tråd och en långsiktig, strategisk plan. Visst låter det intressant? Våra inredningsarkitekter Hanna, Lisa och Thea berättar gärna mer!

Hanna Bolin, 0735 – 13 26 50

Lisa Jonsson, 0767 – 65 19 05

Thea Foss Henriksen, 0708 – 35 94 36

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.