1 december, 2022

Dubbelglasfasad och biotopbalkonger

Ett stenkast från Malmö Centralstation är bygget av Sjustjärnan i full gång, ett kontorshus på 31 000 kvm med några månader kvar till inflyttning. Kanozi Arkitekter har varit med i projektet sedan start genom vinst i en projekttävling tillsammans med Castellum. Byggnaden, med innovativa idéer och genomtänkta lösningar, certifieras enligt BREAAM Outstanding och WELL Platinum.

En innovativ fasad

Två mjukt formade huskroppar möter varandra i ett atrium med en skulptural trappa, husets ryggrad. Fasaden representerar husets olika delar, det skapar en variation som berikar gaturummet och håller samman byggnaden. Olika delar som tillsammans skapar en helhet. Det är också här vi hittar husets främsta innovation, dubbelglasfasaden. Den kalla luften från natten dröjer kvar i spalten mellan fasadernas delar och hjälper till att hålla nere temperaturen inomhus när solen lyser på. Luften mellan de olika fasadelementen minskar också behovet av uppvärmning under årets kallare dagar.

Dubbelglaset har fler fördelar, ljuset bryts och därmed kan ett klarare glas användas. Stora glaspartier skapar ljusa arbetsplatser invändigt och solljuset sträcker sig långt in i lokalerna. Behovet av solavskärmning är mindre jämfört med en traditionell fasad, den är integrerad i fasaden och en del av den estetiska utformningen.

Dubbelglaset möjliggör att solavskärmingen kan placeras skyddat en bit ut från fasaden. Det bidrar också med att ljuset bryts vilket gör att vi kan använda både klarare glas och mer glas, och det skapar i sin tur ljusare arbetsplatser.

Marcus Hultberg, arkitekt SAR/MSA
Skärmtegel och glas

Den östra delen av huset har en betongstomme med skärmtegel. Glasets lätthet och vertikalitet plockas upp i den framtagna tegelplattan som monteras mellan fönsterna, direkt mot fasaden. Även mot norr domineras fasaden av glas, ett samlat men något avvikande uttryck. Här behövs inga dubbelglas eller solavskärmningar. Fönsterna är lika breda som höga, 2700 mm. I bröstningen finns ett Estriadoglas som skapar högdagrar och får hela fasaden att skimra.

Biotopbalkonger

För Kanozi Arkitekter är hållbarhet en design driver, innovativa lösningar som vi integrerar i alla projekt vi arbetar med. I Sjustjärnan handlar det bland annat om människors välmående på arbetsplatsen, men också om insekter och djur. På den västra fasaden finns biotopbalkongerna. Här kan fåglar häcka och insekter bo i miljöer där växtligheten är hämtad från det skandinaviska landskapet. En biotop är en biologisk term, dess speciella egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra. Takterrasser med pergolor, planteringsbäddar och gradänger bildar även de platser för såväl människor som växter och djur. Som en del av byggnaden blir det en del av medarbetarnas vardag. Något att prata om och reflektera kring. Det tror vi bidrar till friskare medarbetare och en bättre arbetsplats.

Foto: Werner Nystrand

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.