Brf Sydney längs Första Långgatan i Göteborg.

25 augusti, 2021, Människan i fokus

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på både levande bottenvåningar, fasadgestaltning och bostadskvaliteter i de centrala bostadsprojekten. De privata hemmen blir också en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället, och det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Fasadgestaltning skapar ofta mycket debatt och åsikterna spretar, men med ett välgjort arkitekthantverk skapas både ett tillägg med en egen identitet samtidigt som staden som helhet blir mer attraktiv. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människorna i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Brf Sydney är ett bostadsprojekt som vi har fått på uppdrag av Riksbyggen, och som kommer att växa fram längs ett av Göteborgs mest centrala stråk; Första Långgatan. Vi har arbetat fram ett kvarter med grundläggande arkitektoniska kvaliteter med noga avvägda proportioner. Riksbyggen önskade ett högkvalitativt bostadskvarter som relaterar till sitt sammanhang på ett bra sätt i den centrala stadsmiljön.

– Vi upplever Kanozi som väldigt lyhörda när det handlar om våra önskemål och synpunkter, och de har även varit duktiga på att rita bra planlösningar till oss. I min roll som är sälj- och marknadsansvarig ser jag hur viktigt det är med vissa boendekvaliteter, som att lägenheterna har hög möblerbarhet, har attraktiva siktlinjer, generöst med ljusflöden och är ett tryggt och trivsamt boende, säger Anders Radne, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen.

Bostädernas tar sin utgångspunkt i den långa tradition av bra bostadskvaliteter som finns dokumenterade hos Riksbyggen och som förmedlas genom de boende. Ljus och rymd och genomtänkta siktlinjer som visar de mest intressanta utsikterna över Göta Älv och utvalda delar av centrum.

Vad gäller den exteriöra gestaltningen har vi tagit fram ett bostadskvarter med vertikala drag, grundat i teglets unika egenskaper. Första Långgatan präglas i hög grad av det göteborgsgula teglet. Och vår byggnad förhåller sig något dämpat till denna färgskala. Brf Sydney möter det gula teglet med en mer dämpad ljust grågul sten i kombination med en mörkare gråbrun sten.

– Eftersom teglet är en självbärande konstruktion, har vi arbetat med tegelpelare mellan fönsteröppningarna för att förstärka husets vertikala drag. Mönstermurningen kring fönsterna förstärker fasadens uttryck, rytm och ordning i fasaden, samtidigt som de bidrar till att skapa ett attraktivt hem för de boende, säger Victoria Plate, arkitekt på Kanozi.

Mötet med staden är viktigt och i detta projekt har hela bottenvåningen butiker och lokaler, som gör mötet med gatan attraktivt. Här skapas förutsättningar för en levande stad med mänsklig aktivitet över dygnets alla timmar. Ett kvarter med plats för stadspuls.

Byggnadens sockel framträder med hjälp av en mörkare fog som förtydligas av en tegelrelief där var tredje tegelsten skjuts ut. För att knyta an till den klassiska ordningen har byggnaden både tegelgesims och takfot. De nya byggnaderna som byggs omkring har en varierande färgpalett av blått, grönt och göteborgsgult. Brf Sydney blir en lugn, men stilig paus i ett nytt färgstarkt område.

– Vi hade en tidig dialog kring det uppbrutna och om vertikaliteten i kvarteret. Vi har ju tittat på många olika materialprover för att säkerställa att det ska bli en bra upplevelse av teglet, det har varit väldigt viktigt för oss. Facit på det har vi först när föreningen är byggd. Men vi sätter stor tilltro till Kanozi när det gäller detaljer i utformning, säger Anders Radne.

Nya arkitektoniska byggnader stöter ofta på både ris och ros av människor i staden, yrkesverksamt branschfolk eller kritiker över lag. Vad har varit viktigt i er vision när det gäller Brf Sydneys utformning och hänsyn till människorna som passerar eller rör sig kring byggnaden?

– Först och främst får vi acceptera att vi människor tycker olika, oavsett om det gäller en färgsättning eller en lite djärvare arkitektonisk design. Vi på Riksbyggen har en vision om att bygga ett kvarter som tillför något nytt till staden, som inte ser ut som husen tvärs över gatan, säger Anders Radne.

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.