22 juni, 2022, Arkitekturens framtid

Kanozi vann det parallella uppdraget för Kvarteret Lynx i Karlastaden

Vi är väldigt glada över förtroendet från Serneke, Fastighets AB Balder och Göteborgs Stad att få gestalta en viktig pusselbit i Karlastaden. Kvarteret Lynx, som omfattar cirka 20 000 kvadratmeter BTA och kommer främst att innehålla bostäder men även kontor och butiker, är en del av framsidan ut mot Lindholmsallén och bildar ansiktet utåt i denna spännande stadsdel som håller på att växa upp runt Karlatornet.

Tävlingsprocessen startade i mars 2022, där arbetet genomförts och presenterats utifrån serie av tre workshops där Kanozi Arkitekter har deltagit tillsammans med  Semrén & Månsson och General Architecture.

Vi är väldigt glada över förtroendet att få gestalta en viktig pusselbit i Karlastaden. Kvarteret Lynx är en del av framsidan ut mot Lindholmsallén och bildar ansiktet utåt i denna spännande stadsdel som håller på att växa upp runt Karlatornet. Vår utformning av Lynx bidrar med stor materialitet i fasaderna, länkar en modern byggnad till det göteborgska kulturarvet av omsorgsfullt gestaltade tegelbyggnader och adderar grönskande takterrasser som avslutning upp mot himlen.

Johan Casselbrant, arkitekt och chefsdesigner

Att jobba i en serie av workshops har varit en både lärorik och rolig process. Den första workshopen utgick från temat ”att kombinera och balansera horisontella och vertikala gester i arkitekturen”. Diskussionen kretsade kring historiska referenser, vi backade så långt som Atens Parthenon. Detta ledde fram till en fasadkomposition utifrån den gyllene snittet. Denna modul utvecklades till en grundsten i gestaltningen som ger ett gemensamt språk genom hela kvarteret samt en balanserad fasad komposition.

Eugenio Fortis, arkitekt

En bedömningsgrupp bestående av representanter från Serneke, Balder, Stadsbyggnadskontoret Göteborg, Per Bornstein och Gunilla Kronvall har beslutat att gå vidare med vårt gestaltningsförslag. Ur motiveringen:

”Kanozi har tagit fram ett robust och väl gestaltat förslag för kvarter Lynx, med ett tydligt narrativ som länkar samman hamnen och områdets historia med Karlastaden och Lindholmens framtid. Arkitekturen balanserar vertikala och horisontella uttryck, vilket tillsammans med en vacker färgskala och materialitet kommer kunna erbjuda en fin front mot Lindholms allén. Högdelen har getts ett uttryck som förstärker dess vertikala rörelse och interiört har Kanozi skapat väl planerade bostäder och med attraktiva utblickar. Förslaget är robust och bedömningsgruppen är trygg med att det kan bearbetas mot ett genomförande med bibehållet gestaltningskoncept.”

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.