2 mars, 2022, Arkitekturens framtid

Lunna Business Park i Mölndal klar för markanvisning

Mölndals Stad har tilldelat första markanvisningen för Lunna Business Park i hållbara utvecklingsområdet vid Söderleden i Mölndal. Konceptet som sträcker sig över 40 000 m² blir en levande och dynamisk nod i staden med en mix av kontor, handel och företag sammanbundna av torgytor, matbutik, restauranger och publika kontorsfunktioner såsom lobby och flexibla arbetsplatser.

Lunna Business Park blir ett föränderligt kluster av företag som kommer att erbjuda en attraktiv företagsby med aktiva ytor och naturliga mötesplatser för en blandning av olika verksamheter. Den huvudsakliga mötesplatsen som binder samman hela Lunna Business Park är en stor eventyta under glastak, öar av grönska, platser för vistelse. Det centrala läget gör detta till en plats där man naturligt vill träffas och umgås.

Hållbarhetsambition
Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande är ett måste för att Sverige ska kunna bli klimatneutralt till år 2045. Kontorshusen är tänkta att i möjlig mån utföras som trähus både i stomme och fasad. Genom att använda trä som primärt byggmaterial sker mycket mindre klimatpåverkan än vid ett hus byggt av betong eller stål, men det ger också andra positiva effekter såsom ökat välbefinnande hos de människor som vistas i husen.

Vi ser i detta projekt möjligheten att vara en föregångare för det arbetet och avser att minska utsläppen av växthusgaser i alla led. Ett minskat koldioxidavtryck uppnås genom att tidigt och under hela projektet arbeta med livscykelanalyser.

Johan Norén
Chefsdesigner och huvudägare på Kanozi Arkitekter

Även i företagsbyn är ambitionen att bidra till en minskad klimatpåverkan, i första hand genom att använda återvunnet tegel som fasadmaterial. Genom att använda återbrukat material i stället för nytt minskas utsläppen av koldioxid kraftigt. I företagsbyn krävs betong i bjälklagen, företrädelsevis klimatsmart sådan, men övrig stomme kan utföras i trä.

 

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.