6 september, 2023, Arkitekturens framtid

Skeppsbron 2.0

Med vår skiss på Skeppsbron 2.0 vill vi visa på en alternativ utformning av stadskvarteren vid älvkanten. Vi vill skapa en mer tydlig stadsfront mot vattnet med ett smalare rörelsestråk som vi tror ger ännu bättre förutsättningar för stadslivet. Om man skulle välja att inte bygga parkeringshuset i älven kan platsbildningar och torg göras mindre vilket vi tror är bra. Attraktionen ligger i en lång sekvens av mindre platser i rörelsen längs med vattenkanten. Från Stenpirens färjeterminal, längs med Skeppsbron över till Masthuggskajens nya halvö och vidare till de nya kommande kvarteren vid dagens Stenaterminal.

 

I vår skiss har vi testat att förtäta med fyra höghus vid Stora Badhusgatan. På samma sätt som på halvön ligger höjdpunkterna inflyttade från vattenkanten och bebyggelsen trappar därmed ner mot stråket. Om Göteborg ska lyckas möta älven bättre, och på fler platser, står staden inför många kommande och kostsamma kajomvandlingar. Vi tror att det bör prövas om det finns möjlighet för fler bostäder och kontor på Skeppsbron. Vår skiss innehåller en utökad total BTA på ca 75% extra jämfört med liggande detaljplan.

 

Intill värmeverket finns en svår situation där trafiken från Emigrantvägen behöver få plats samtidigt med en ny fungerande bebyggelse. I vår skiss ligger här en utbyggnad av marken ut i älven – men betydligt mindre än i gällande detaljplan. Här ser vi att det finns möjlighet till en större byggnad med plats för utåtriktad kultur, event och liknade i bottenvåningarna ut mot älven. På samma sätt som i byggnaden Blox i Köpenhamn kan gatan ledas genom byggnaden och skapa dynamik med rörelser genom och runt huset.

 

Vårt förslag är att inte bygga det underjordiska garaget, dels för att det är en mycket dyr lösning dels för att den riskerar att bli omodern redan innan den är klar. Framtidens mobilitet kommer med stor sannolikhet att se annorlunda ut och vi föreslår istället att Stenaterminalens överlämnade hårdgjorda ytor tjänar som markparkering under perioden fram till att denna yta bebyggs, och om behovet då kvarstår kan ett enklare parkeringshus byggas i denna nästa etapp.

 

Nyfiken på att höra mer?

Ladda ner materialet här

Kontakta Daniel Hohenthal, 0767 – 65 19 04 eller Johan Casselbrant, 0705 – 14 48 14

Ursprungligt förslag.

Kanozi Arkitekters förslag.

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.