27 november 2020Projekt

Arkitektur som lockar till rörelse

Garaget vid Sahlgrenska på Per Dubbsgatan är nu klart. Fasadrenoveringen resulterade i en kontrastrik byggnad i corténplåt och skinande metallplattor, samt en stegrande trappa som följer de kringliggande bergets vågrörelser och bjuder in till rörelse.

Med en fasad från 80-talet där teglet rasade ner på gatan, var parkeringshuset i stort behov av upprustning och ombyggnation.

– Vår beställare ville att vi skulle komma ifrån parkeringshusets känsla av en labyrint och samtidigt bjuda in till rörelser i byggnaden, säger Johan Casselbrant, arkitekt och huvudägare av Kanozi Arkitekter.

Med hänsyn till kringliggande vegetation av böljande berg i olika nivåer, fick parkeringsgaraget en utvändig entrétrappa som följde samma vågrörelser som bergen. Trappan leder upp till samtliga våningsplan och signalerar entréns position. Tack vare trappans placering lockar den besökare och brukare av parkeringsgaraget att bestiga våningsplanen till fots – på så vis inspireras människor till fysisk rörelse, enligt beställarens önskan. Förutom en praktisk och hälsosam lösning av trappans placering, blev det också det självklara motivet fasadens nya arkitektur.

– Vi valde att klä trappan i corténkasetter som med sin matta finish skapar en tydlig och kontrastrik effekt mot den blanka metallfasaden, cortenplåten symboliserar berget och den blanka plåten skall reflektera och spegla omgivningen och himlen, säger Åsa Joelson, handläggande arkitekt.

Trappans skulpturala undersida samverkar med övriga delar av byggnadens grovt rustika känsla och överlämnar sedan ett mer finstämt uttryck i fasaden  över trappan och i mötet med himlen. Fasadens plåtkassetter är perforerade med ett grafiskt mönster som skapar ett intressant och levande spel av ljus inne i byggnaden. Ljusinsläppet ger en känsla av trygghet inuti parkeringsgaraget som tidigare var en mörk och ibland otrygg plats.

Se fler bilder under projektsidan.

Fler nyheter

12 januari 2021Hållbarhet

Prisat projekt och nischad rekrytering för Kanozi

Arkitekten.se uppmärksammar Kanozi Arkitekter genom att blicka både bakåt och framåt i tiden. Dels för det prisade stadsplaneringsprojektet Masthuggskajen som vann Årets Citylab i Sweden Green Buildning Awards i höstas, dels för Kanozis nischade rekrytering av simuleringsingenjören Love Berger-Vieweg, som med sin kunskap hjälper Kanozi Arkitekter att bli bättre på att rita hållbara projekt och minska koldioxidutsläppen.

Alla nyheter