24 juni 2020Nyhet

Bygglov i Halmstad

I dagarna fick vi godkänt bygglov för Kvarter Västra Allén tillsammans med Skanska i Halmstad. Projektet är ett bostadskvarter på totalt 15 800m² som vi arbetar med från förstudie till färdigställande. 

Västra Allén är ett modernt flerbostadshus med traditionella material som tegel och aluminium. Med få färgval i gråskala känns uttrycket okonstlat och ger utrymme för de mer karaktäristiska burspråken med förskjuten nock. Bostadshusen omsluter en gemensam gård och erbjuder 122 lägenheter med ett storleksspann om 1-5 rok.
– Det var roligt att få besked om grönt ljus för bygglov innan semestern. Vi är många på Malmökontoret som har jobbat med det här projektet och lyckats få det fint i hamn, säger Claus Uldal, uppdragsledande arkitekt på Kanozi Arkitekter i Malmö.

Området, som heter Västra Förstaden, är under utveckling från industriverksamheter till blandad bebyggelse med en större andel bostäder. Det har ett unikt läge i Halmstad som både är stadsnära och har naturen alldeles inpå.
– Vi startar upp bygghandlingarna i höst, men försäljning av bostadsrätterna startar redan i sommar, berättar Sandra Westergaard, handläggande arkitekt på Kanozi Arkitekter i Malmö.

Läs mer och se fler bilder om projektet här.

Fler nyheter

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter