15 februari 2018Pressmeddelande, Projekt

Detaljplanen antagen – projekt Masthuggskajen äntligen i mål

Visionsbild på nya Masthuggskajen.

Projekt Masthuggskajen tog ett stort kliv framåt när byggnadsnämnden i Göteborg godkände detaljplanen 6 februari. I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen ska 1 300 bostäder, 6 000 arbetsplatser samt restauranger, skolor och hotell byggas. Kanozi Arkitekter har ritat den nya stadsdelen och arbetat med projektet fram till beslut om detaljplan.

– Vårt mål har varit att gestalta den nya stadsdelen på ett modernt och hållbart sätt. Nu när detaljplanen antagits och vårt uppdrag är klart fortsätter vi att fokusera på att bygga framtidens stad både här och i andra projekt, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi.

Kanozi vann 2015 uppdraget att rita hur stadsdelen Masthuggskajen bredvid Järntorget i Göteborg ska utvecklas. Resultatet har blivit ett nytt sätt att tänka på en stadsdel i Sverige.

– Höga hus i stadskärnan innebär stora utmaningar och kräver omsorg och eftertanke i utformningen av både stadsstruktur och byggnader. Samtidigt är det viktigt att hitta bra sätt att bygga tätare städer där många människor kan arbeta och bo centralt med mindre behov av att resa långt varje dag. Detta är en stor del av lösningen på våra globala utmaningar för en mer hållbar framtid.

Projektet är unikt eftersom de obebyggda delarna av området som ska omvandlas idag endast består av parkeringsplatser. Om några år kommer det istället vara en urban och tät del av staden.

– Masthuggskajen kommer att vara till för alla och bli en tät och hållbar del av det urbana livet, social hållbarhet är en bärande vision för området. Det är ett nytt sätt att gestalta framtidens stad med höga hus och sociala ytor vilket också medfört en komplex detaljplanprocess med många parter som ska tas hänsyn till.

Stadsbyggnadsprojektet är hållbarhetscertifierat enligt Citylab Action och är en del av Vision Älvstaden som omfattar en ny stadskärna kring vattnet på båda sidor Göta älv.

– Ett stort mervärde är det kollektivnära läget med Järntorget och Station Haga som knutpunkter, och en levande blandstad som sjuder av liv när bostäder, arbetsplatser, restauranger, skolor och hotell finns på samma yta, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi.

Projektgruppen hos Kanozi: Daniel Hohenthal, Karolina Zätterberg och Johan Casselbrant med stöd av Simon Klamborn, Sandra Christensson, Gudny Eggertsdottir och Sigurlin Steinbergsdottir.

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Riksbyggen, Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

Fler nyheter

11 oktober 2021Lediga tjänster

Vi söker fler arkitekter!

Nu har vi ett par lediga tjänster till våra kontor i Stockholm och Malmö! Vi har sedan starten 2001 varit ett tävlingsvinnande och ständigt växande arkitektkontor, idag med över 90 medarbetare fördelat på våra tre kontor i Sveriges tre största städer. Den kreativa atmosfären skapas hos oss genom att vi är modiga och tror på laget före jaget. Vi använder olika erfarenhet av kultur och kunskap för att tänka nytt och våga vara ett annorlunda arkitektkontor.

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter