24 mars 2021Nyhet

Elin är certifierad sakkunnig inom tillgänglighet på Kanozi Arkitekter

Kunskap om tillgänglighetsanpassningar är ett av arkitekters många kompetenser. Men det är inte alla som väljer att berikas av djupgående kunskap i ämnet och certifieras som sakkunniga. Men nu växer kompetensen internt på Kanozi Arkitekter. 

– Att vara certifierad är ett slags kvitto på att man har kunskapen för att avgöra om arkitekturen är tillräckligt bra med avseende på tillgängligheten. Den djupare förståelsen för personerna som berörs och varför regler och rekommendationer kring tillgänglighet ser ut som de gör ger också en frihet, som kan göra det lättare att hitta kreativa lösningar när man stöter på problem, säger Elin Flemming Linderholm, arkitekt och certifierad sakkunnig inom tillgänglighet på Kanozi Arkitekter.

Enligt Boverket ska en certifierad sakkunnig kunna kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda. För att bli certifierad måste man inneha ett examensbevis inom arkitektur eller byggnadskonstruktion och ha jobbat ett par år i branschen. Om de kraven är uppfyllda, kan man kan gå tvådagarsutbildningen som innehåller både praktiska och teoretiska övningar. Väljer du att certifiera dig, måste du genomföra ett fem timmars långt certifieringsprov och bli godkänd.

Varför valde du att utbilda och certifiera dig?
– Framförallt för att jag tycker det är en viktig fråga. När man arbetar som arkitekt dyker de här frågorna om tillgänglighet upp väldigt ofta, och då är det skönt att inneha kunskapen själv och antingen kunna svaren direkt eller veta var man kan hitta dem. Det sparar man mycket tid och energi på, säger Elin Flemming Linderholm.
Hur kommer du att använda din certifierade kompetens på Kanozi?
– Inom mina egna projekt framförallt, men jag kommer även att kunna hjälpa mina kollegor. Jag ska tillsammans med kvalitetsansvarig på kontoret inrätta ett internt tillgänglighetsforum där vi kan diskutera tillgänglighetsfrågor i grupp, och sprida kunskap till resten av kontoret. Flera av mina kollegor på Kanozi har gått tillgänglighetsutbildningen, och även om vi alla sitter på kunskap och har tillgång till regler och rekommendationer så finns det inte alltid ett tydligt svar. Då är det skönt med ett forum för att bolla idéer och titta på olika lösningar tillsammans, säger Elin Flemming Linderholm.
Vad är fördelarna med att ha den här certifierade kompetensen internt på en arkitektbyrå?
– Det är att vi på ett enkelt sätt i olika skeden av ett projekt kan se hur det förhåller sig till de regler och krav som finns. Det är värdefullt rent tids- och kostnadsmässigt, samtidigt som det underlättar i projekt att snabbt kunna få hjälp internt istället för att ta in en extern person. Det kan också vara en trygghet för våra beställare att veta att vi har den här kompetensen hos oss.
Hur skiljer sig rollen som certifierad sakkunnig från rollen som projektledande arkitekt?
– Ganska mycket. Som projektledare tar man till exempel en massa beslut hela tiden, och jag tycker det kan kännas vilsamt att få inta rollen som sakkunnig, för att bara få fokusera på att förmedla kunskap och krav som finns. Det är en väldigt praktisk uppgift. Jag vet att många kollegor i branschen kan oroa sig för att man som sakkunnig fastnar i tillgänglighetsfrågor, och riskerar att inte hinna med att vara kreativ i andra delar av projekten. Men jag tycker det känns skönt att få båda delar, säger Elin Flemming Linderholm.

 

Fler nyheter

Alla nyheter