27 februari 2020Nyhet

En strategisk arkitekt som involverar kunden

Att grundligt förstå och att få kunden att förstå sitt eget behov, är en del av strategin bakom ett framgångsrikt projekt. Arkitekturens syfte måste framföras så pass konkret att kunden förstår varför arkitekturen ser ut som den gör. Det skapar nyfikenhet hos användaren och ger fastigheten substans och funktion. 

– Vi hjälper kunden hitta, förstå och tolka sina behov. Vi föreslår och lyfter värdet i ett koncept och förklarar vilka fördelar det kan ge, säger Lisa Jonsson, arkitekt, huvudägare och vice vd på Kanozi Arkitekter.

En av de viktigaste framgångarna som Kanozi har anammat i sin roll som strategisk arkitekt, är att vara lyhörd med viljan att förklara hur, vad och varför.
– Vi tror på dialog och förståelse, att låta kunden vara involverad. När vi förklarar varför vi har utformat kontoret eller rummet på ett visst sätt, och kunden förstår varför, kan hen utnyttja arkitekturens fulla potential. Då faller det tillbaka på varför vår strategi såg ut som den gjorde och kunden förstår affärsnyttan med det, förklarar Lisa Jonsson.

Det verksamhetsanpassade kontoret
Kanozi arbetar utifrån att skapa verksamhetsanpassade kontor till sina kunder, vilket innebär ett kontor som stöttar dess verksamhet och dess medarbetare, som driver på en önskad kultur, lockar till sig ny kompetens, som driver innovation framåt – det blir en framgångsfaktor helt enkelt.
– Som inredningsarkitekt innebär det en stor strategisk förståelse för processen, för att kunna inta en aktiv roll i dessa projekt. Vi involveras ofta långt ner i organisationerna och driver förändringsarbete och kulturfrågor, säger Lisa Jonsson och fortsätter:

– Att jobba strategiskt på detta sätt är väldigt roligt och vi känner ett starkt driv av att skapa förståelse för verksamheten. Förtroendet vi får av våra kunder är väldigt energigivande då vi kan vara med och påverka många människors vardag. Vårt arbete innefattar också nudging och upplevelsemiljöer, till exempel med hjälp av doft, ljus och ljud. På så sätt lyfter vi projekten och upplevelsen av dem, säger Lisa Jonsson.

Ett multifunktionellt arbetslabb
Ett av våra senaste verksamhetsbaserade kontorsprojekt är A Working Lab på Chalmersområdet i Göteborg. Det är ett multifunktionellt och anpassningsbart designkoncept med ytor för samverkan, flexibla arbetsplatser och konferenser. Här finns också plats för mindre workshops och så kallade framtidens lärandemiljöer, ALC – Active Learning Classrooms, med det senaste inom pedagogik.
– Det fanns krav på att fokusera på hyresgästernas hälsa och välmående, men också ta hänsyn till den tekniska intelligensen som huset behövde. Vår påverkan som strategisk arkitekt ledde till hållbara val som i slutändan togs av vår kund, som sedan landade i ett gemensamt, lyckat projekt. Återigen var dialogen oss emellan avgörande, säger Lisa Jonsson.

Fler nyheter

Alla nyheter