Här är vi som bäst

Arkitektur som berör

Med människan i fokus skapar vi djärv och berikande arkitektur som skapar värden för våra beställare och deras kunder. Målet är att ge en wow-känsla, vi tror på att god arkitektur påverkar människor positivt och leder till ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi strävar alltid efter att se helheten i ett projekt, från minsta byggsten till hur arkitekturen passar in i samhället, där vi överraskar och skapar ett resultat som består över tid.

Här är våra affärsområden.

Stadsplanering är att bygga miljöer som människor vill vistas i. Kanozi utgår alltid från platsens förutsättningar och de möjligheter som finns för att skapa attraktiva och härliga miljöer i staden som människor trivs i och längtar tillbaka till.

Läs vidare

Kommersiellt innefattar alla projekt som bidrar till samhällets utveckling – från kontor och handel till offentliga miljöer och forsknings- och utbildningsbyggnader. Målet är att tillsammans med beställaren skapa uttrycksfull arkitektur med ett tydligt formspråk.

Läs vidare

Kanozi arbetar verksamhetsbaserat och är gärna med i hela processen, från idé till styling. Målet är inspirerande miljöer som fångar önskemål och karaktär, med en enhetlig stil som har överraskande och vackra inslag.

Läs vidare

Lägenheter, bostadsområden, kvarter, radhus, bostadsrättsföreningar, hyresrätt, blandad bebyggelse, villor med mera. För Kanozi är boendekvaliteter och goda bostadsmiljöer centrala, de är också viktiga komponenter i att bygga attraktiva städer.

Läs vidare

Senaste projekten

Se fler projekt

Kompetenser

Likt alla arkitektkontor hittar du på Kanozi arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer. Här är Kanozis alla kompetensområden.

  • Arkitekt
  • Inredningsarkitekt
  • Byggnadsingenjör
  • Planeringsarkitekt FPR/MSA
  • Strategisk utvecklingspartner, stadsutveckling och bostadsutveckling
  • Konceptutveckling befintliga och nybyggda fastigheter
  • Civilingenjör
  • Projektledning
  • Projektkoordinator

Kontakta oss så berättar vi mer

Johan Casselbrant

Arkitekt SAR/MSA, Huvudägare

0705-14 48 14

johan.casselbrant@kanozi.se

Lisa Jonsson

Arkitekt SAR/MSA, Huvudägare, Vice vd

0767-65 19 05

lisa.jonsson@kanozi.se

Daniel Hohenthal

Arkitekt, Huvudägare

0767-65 19 04

daniel.hohenthal@kanozi.se