Kanozi Arkitekters föreläsning i Malmö 7 november

6 november 2018Föreläsning

Föreläsning i Malmö 7 november: Så kan vi arbeta mer utomhus

Den 7 november välkomnar Kanozi till andra delen i en föreläsningsserie om nya perspektiv på den framtida staden. Forskaren Charlotte Petersson berättar om att rucka på normer kring arbete och dess rumsliga förläggning, för att få ett mer hållbart och innovativt arbetsliv.

I vårt dagliga arbetsliv har flexibla arbetsvillkor och utvecklad teknologi gjort att våra möjligheter till rörlighet och variation blivit allt större. Men, samtidigt som många gränser luckras upp, verkar en gräns fortfarande bestå, den mellan inomhus och utomhus.

– Det finns inga tvetydigheter idag om hur utomhusmiljön påverkar oss positivt när det gäller välmående och återhämtning, ändå spenderar vi allt mer tid inomhus och är stillasittande, säger Marcus Hultberg, arkitekt på Kanozi i Malmö.

Forskaren Charlotte Petersson har utvecklat projektet Stick Ut Malmö som handlar om hur vi kan skapa ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att utforska olika former att arbeta utomhus, i den urbana närmiljön.

– Vi är spända på att höra vad som kommit fram i forskningen kring utearbetsplatser, så att vi kan börja implementera detta i den fysiska miljön. Jag tror att det har en självklar plats framtidens stad, säger Marcus Hultberg.

Det här är den andra föreläsningen av tre som Kanozi arrangerar under hösten på temat välmående och miljö. Kanozi bjuder på mat och dryck under kvällen. Ta gärna med en vän eller kollega!

Var: Kanozi i Malmö, Gråbrödersgatan 8
När: 7 november. Drop-in från 17:00. Föreläsningen börjar cirka 17:45
OSA till: osa@kanozi.se

 

Första föreläsningen i serien behandlade stadsodling och hur städer kan bli mer miljömedvetna genom urban odling. Läs om den här.

Fler nyheter

1 juli 2020Pressmeddelande

Kanozi ritar Riksbyggens nya kvarter på Masthuggskajen

Kanozi Arkitekter vann det parallella uppdraget för Riksbyggens kommande satsning på Masthuggskajen i Göteborg. Detta är en viktig pusselbit i att förverkliga denna stadsdel och ett av de mest synliga bidragen med sitt läge längs med Första Långgatan. Detta kvarter bildar länken mellan det etablerade och attraktiva området Långgatorna- Linné, in i det nya som nu håller på att växa fram ner mot vattnet.

Alla nyheter