5 maj 2021Projekt

Från ödetomt till ett levande bostadskvarter med bibliotek

Kanozi har ritat ett förslag på ett nytt, centralt bostadskvarter i Sjöbo, norr om Ystad, som beräknas rymma ett 50-tal lägenheter och en generös lokal för kommunens stadsbibliotek i husets entréplan.

Ödetomten har länge använts som en tillfällig parkeringsplats längs Hotellgatan i Sjöbo. I det nya förslaget om ett nytt bostadskvarter med bibliotek, planeras det även för ett underjordiskt garage som ska täcka behovet av parkeringsplatser för boende och besökare.

– Platsen har fantastiska möjligheter i sin placering med närhet till alla stadens funktioner, pendelstation och sin tydliga koppling mot torget. Vi har skapat plats för det som kan komma bli Sjöbos nya bibliotek, vilket svarar på kundens önskemål och fyller funktionen om att erbjuda aktivitetslokaler snarare än bostäder i entréplan mot torget. På så sätt skapar vi mer rörelse i huset även dagtid och håller bostäderna mer privata en våning upp, säger Marcus Hultberg, arkitekt på Kanozi Arkitekter.

I dagsläget är förslaget ett långtgående femvåningshus som sträcker sig mot den anslutande parken. Dessutom ges det utrymme för en skyddad innergård i anslutning till huset genom en förhöjd marknivå, ovanpå det underjordiska garaget.

– Projektet har en viss utmaning med att få logistiken att fungera för grannlokalerna som har ett behov av leverans- och avlastningsytor för sin handel. Det blir en viktig nöt att knäcka. Men det underlättar att ha en arkitekt som har en naturlig kännedom om det informella i byn, som just Marcus har, säger Tobias Persson, vd och projektutvecklare, på fastighetsbolaget Leny.

Bostadskvarteret sträcker sig upp mot 5000 m² med lokalytor för bibliotek, underliggande garage och lägenheter om 1-4 rum & kök. Detaljplanen beräknas vara klar 2024 och hela kvarteret tros vara inflyttningsklart år 2026. Fler översiktsbilder finns under vår projektsida.

Fler nyheter

11 oktober 2021Lediga tjänster

Vi söker fler arkitekter!

Nu har vi ett par lediga tjänster till våra kontor i Stockholm och Malmö! Vi har sedan starten 2001 varit ett tävlingsvinnande och ständigt växande arkitektkontor, idag med över 90 medarbetare fördelat på våra tre kontor i Sveriges tre största städer. Den kreativa atmosfären skapas hos oss genom att vi är modiga och tror på laget före jaget. Vi använder olika erfarenhet av kultur och kunskap för att tänka nytt och våga vara ett annorlunda arkitektkontor.

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter