31 maj 2021Pressmeddelande

Gröna framtidsbyar där Göteborg möter landet

Kanozi har utvecklat bostadskonceptet Framtidens by som är ett nätverk av småskaliga byar byggda på stadsnära jordbruksmark. Konceptet är ett är ett inlägg i debatten om efterfrågan på småhus i Göteborg. Framtidens by visar hur vi kan möta göteborgarnas ökade efterfrågan på småhus, samhällets utmaningar och använda mer av den stadsnära jordbruksmarken.

Framtidens by är en blandning av olika bostadstyper; små lägenhetshus, radhus, parhus och villor, där två tredjedelar av bostäderna har markkontakt. Den kompakta utformningen innehåller mer än tre gånger så många bostäder som ett traditionellt villaområde, vilket skapar tillräcklig täthet för service såsom skolor, hållplatser och butiker. Genom att samla bebyggelsen i kompakta byar bevaras 60 procent av jordbruksmarken. Idag förslyas mycket av den stadsnära jordbruksmarken, men i Framtidens by används marken av de boende för odlingsmöjligheter.

Konceptet prövat på norra Hisingen
Framtidens by har prövats som en projektstudie på norra Hisingen mellan Tuve och Säve by. De gamla landsvägarna omvandlas då till kollektivtrafikleder in mot centrum. För lokala transporter till fots, cykel eller el-fordon är framtidsbyarna sammankopplade i ett nätverk av småvägar från by-torg till by-torg. Totalt finns det en möjlighet att bygga cirka 6000 nya bostäder och ny service mellan Tuve och Säve by. Framtidens by är därför ett enkelt sätt för staden att bygga fler marknära bostäder som är högst efterfrågat.

– Utformningen ger en bra blandning av gemenskap och öppenhet. Det lilla by-formatet och kvarteren ger en gemenskap mellan de boende. Nätverket av cykelvägar mellan de olika torgen blir inbjudande för besökare att utforska. Tänk dig en cykelutflykt till en loppis i en by, en lekplats i en annan, en utställning i en tredje – det blir en populär och levande del av Göteborg, säger Ulf Barkan Pettersson, arkitekt på Kanozi Arkitekter.

___________________________________________________________

Kontakt gällande frågor om projektet:
Ulf Barkan Pettersson, arkitekt
0767 – 65 19 07
ulf.pettersson@kanozi.se

Carolina Seybold, pressansvarig
0709 – 24 24 77
carolina.seybold@kanozi.se

___________________________________________________________

Mer information om projektet:
https://kanozi.se/projekt/framtidens-by

Fler nyheter

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter