Här är vi som bäst

Arkitektur som berör
är arkitektur som behövs

Hos Kanozi Arkitekter hittar ni en lagkamrat, problemlösare och visionär. Vi tror på att god arkitektur sätter människan i centrum och leder till högre livskvalitet.

Målet med varje projekt är att lyfta fram det unika, det som berör och får alla att stanna upp och säga WOW! Arkitektur för oss är att svara upp till behoven hos både kunden och deras kunder, medarbetare, besökare och omvärld, både idag och i framtiden.

Då är vi som bäst.

Kommersiellt

Kanozi är nya företagsmedlemmar hos Brain Athletics

”Vi presterar som bäst när kundens behov på alla plan lyfts fram, då deras reella bakomliggande problem och motiv blir byggstenar. När vi kan använda vad som gör kunderna framgångsrika över tid och vilka omgivande parametrar såsom kommuner och miljö som spelar in. När vi är problemlösare och är insatta kundens hårda och mjuka värden, då kan vi skapa kreativa lösningar med stark form och design. Arkitektur löser mer än estetik, det är ett resultat av att människor och interaktion får vara i fokus.

God arkitektur behövs och skapar stolthet, den uppstår i samverkan med kunden och med vårt engagemang, lyhördhet och ärlighet.”

– Johan Norén, arkitekt och huvudägare

Kontakt

0705-14 48 07

johan.noren@kanozi.se

Inredning

”Kanozi är som bäst när förtroendet mellan oss och uppdragsgivaren är stort. Som arkitektkontor särskiljer vi oss i passion och lyhördhet inför uppgiften, vi pratar arkitektur som alla förstår och känner sig engagerade i. Eftersom vår uppgift är att skapa något nytt, som ännu inte finns, är en av våra styrkor att pedagogiskt visualisera hur form och design kommer att bidra positivt till syftet med verksamheten. När vårt team skapar framgångsrika kontor utgår vi från en tydlig målbild där resultatet förstärker kulturen, identiteten och attraherar till att få rätt medarbetare.”

– Lisa Jonsson, arkitekt och partner

Kontakt

0767-65 19 05

lisa.jonsson@kanozi.se

Bostäder

”Kanozis formgivning baseras på äkta värden. Som maten och möten i en restaurang, forskningsverksamheten i ett laboratorium eller familjens boendekvaliteter i en villa. Vår uppgift är att stödja och förstärka dessa mänskliga möten där upplevelse och funktion är två sammanvävda delar. Vi vill arbeta tillsammans med alla berörda för att förstå behoven, perspektiven och möjligheterna som finns. Vår design skapar bättre livsmiljöer och upplevelser – den presterar.”

– Johan Casselbrant, arkitekt och huvudägare

Kontakt

0705-14 48 14

johan.casselbrant@kanozi.se