15 december 2020Nyhet

Hur bygger man ett arkitektritat hus?

Vill du bygga ett arkitektritat hus, men behöver en ansvarig och erfaren arkitekt som lyssnar till dina behov och husdrömmar? På Kanozi Arkitekter ritar vi arkitektritade hus med lyhördhet och dialog i fokus, vilket resulterar i smakfulla hem med substans, estetik och funktion. Vi arbetar i alla skeden, från tidig idé till färdig byggnad – om så efterfrågas, det är kunden som styr agendan. I det här inlägget bjuder vi på en generös Q&A med en av våra husarkitekter, Marcus Hultberg.

Hej Marcus, kan du beskriva hur första mötet med en kund som vill bygga ett arkitektritat hus brukar se ut?

– Det ser ganska olika ut, men oftast börjar det med ett personligt möte. Ibland är kunderna väl förberedda med ett uppslag av bilder och inspiration med sig. Andra kunder vet inte alls vad de vill ha. Första mötet handlar alltid om att lista ut vad kunden vill ha och om de är överens med sin partner. Som arkitekt vill vi veta vad kundens budget är, utifrån det kan vi diskutera vad som är rimligt att göra. Kunderna vill oftast veta hur processen ser ut och vad de kan förvänta sig av vårt arbete. Vi berättar om hur man bör tänka kring tomten och området där de vill bygga för att få så mycket valuta för pengarna som möjligt.

Hur ser händelseförloppet av ett arkitektritat hus ut, från idé till färdigt bygge?

– Det är helt upp till kunden att avgöra hur mycket de vill att vi är involverade. Men till att börja med är det vid det personliga mötet som vi samlar så mycket information vi bara kan om projektet – kundens önskemål, vision, budget och möjligheter. Sedan börjar vi skissa på en idé, då är det viktigt att vi håller igång en dialog så att vi vet att vi är på rätt spår. I det stadiet är det viktigt att kunden säger ifrån om önskvärda justeringar eller tillägg, för det kan bli svårare att göra ändringar i ett senare skede. Efter att skisserna är klara, väntar ett bygglovsskede, där kommunen tar beslut i frågan. Om bygglovet godkänns, gör vi ett förfrågningsunderlag. Det brukar inte finnas en tydlig slutpunkt, vid något tillfälle känner man att man inte behöver oss längre. Processen är dynamisk och helt beroende på vad som händer på bygget.

Vad är ett förfrågningsunderlag?

– Det är ritningar och beskrivningar som hjälper en entreprenör att förstå projektet och utifrån det sätter de ett pris på hur mycket det kostar att bygga huset. Förfrågningsunderlaget kan ibland misstolkas av en entreprenör, de kanske tar egna initiativ i ett tidigt skede som sedan påverkar projektet negativt i slutprocessen. Om vi som arkitekt är involverad under byggprocessen, kan vi vara till stor hjälp vid byggarbetsplatsen och följa projektet i detaljnivå för att se till att det byggs enligt den tänkta visionen. Väldigt många kunder får också nya idéer under processen, då blir dessvärre justeringarna oftast väldigt dyra på grund av redan satt plan och riskerar därmed en försening i tidsplanen. Vid dessa tillfällen är det bra att ha en arkitekt att resonera med, som vet vad projektet handlar om. Jag tror att alla känner någon, eller sett ett tv-program där de bygger hus, har insett att i stort sett allt möjligt kan allt hända. Som arkitekt upplever jag att min roll är en stabiliserande kraft när saker känns jobbiga för kunden. Det kan vara skönt att få ha det stödet i kritiska stunder.

Arkitektritat hus av Kanozi Arkitekter
Villa Agnes, 650m², arkitektritat i Malevik. Stora generösa ytor för samvaro, kopplade till ett skyddat och inbjudande poolområde, med gym och spa i källaren. Huset hade huvudrollen i det första avsnittet av ”Husdrömmar” på SVT.

Hur närvarande är du som arkitekt i husprojektet?

– Det är helt upp till kunden. Normalt sätt är arkitekten med en bit in på uppförandet av huset. Men allt eftersom det blir mer arbetsintensivt på bygget, så blir de färre och färre besök av mig som arkitekt.

Vem gör vad i en byggprocess?

– Vi kan hjälpa till hur mycket eller lite som kunden vill. Rent konkret så ritar vi en 3D-modell och ritningar med fasader, sektioner och planer, det ingår i bygglovsprocessen och är ett slags minimum. Vi rekommenderar såklart att man tar hjälp med att rita utvändigt, invändigt och får fram materialval, för att det ska bli en bra helhet. En viktig del i arkitektens roll är att förvalta kundens pengar på rätt sätt. De som väljer att bygga ett nytt hus, gör ofta den största investeringen i sitt liv och då är det vår skyldighet att skapa långvariga värden.

Hur lång tid tar det att bygga ett arkitektritat hus?

– Det kan gå fort, men också långsamt! Det som påverkar tiden och som många har dålig koll på, är processen med att komma igång – det tar lång tid! Skissprocessen kan ta ett par månader. Sedan kan kommunen behöva minst tre månader på sig innan de ger ett besked. Efter det behöver man hitta en entreprenör som ska ta fram ett acceptabelt pris och som kanske har ett annat bygge som de måste få färdigt först. Hur snabbt man bygger, beror ofta på vilket system man väljer. Vissa hus är moduler, det kan gå jättesnabbt. Och väljer man en mindre firma kan det ta längre tid, men man får oftast bättre kontroll på bygget. Har vi gjort vårt jobb som arkitekt, är det väldigt ovanligt att få ett avslag på sitt bygglov, men det kan hända att man måste göra justeringar för att tillmötesgå eventuella krav. Det finns saker som man måste anpassa sig till som inte är direkt kopplade till det juridiska i detaljplanen, som till exempel oväntade åsikter och tryck från grannskapet.

Vad behöver kunden ha kollat upp innan de tar kontakt med en arkitekt?

– Man behöver inte ha kollat upp något innan, men om man ska bygga hus behöver man ju såklart ha en tomt och ungefärlig koll på hur mycket man kan bygga på platsen. Sen går ju vi till djupet med det tillsammans och eftersträvar alltid att bygga den ytan som kunden vill ha. Om man vill kan man söka ett förhandsbesked på ett bygglov. Det innebär en enklare skiss vad man har för avsikt att bygga på platsen och lämna det till kommunen som då tittar på om det är gångbart med det som är tillåtet. Det förhandsbeskedet kan underlätta i processen längre fram. Sedan kan man även be om ett förhandsbesked innan man köper en tomt för att få veta om man kan få bygga som man vill.

Arkitektritat hus av Kanozi Arkitekter
Villa B, 450m², arkitektritat i Alingsås. Här är det de varierande rumsligheterna och de gedigna materialen betong, ceder och zinkplåt det bestående intrycket.

Vad grundar kommunen bygglovsbeslutet på?

– Detaljplanen, som är en juridisk handling. Finns ingen detaljplan ställs ändå krav på att huset anpassas till bebyggelsen omkring. Det finns exempelvis krav på tysta lägen och uteplatser. Och krav på konstruktionen, kunden behöver bygga något som håller över tid, har bra ventilation och är isolerat så att det klarar nutida energikrav. Det är helt klart många delar som kontrolleras. Man kan se bygglovsprocessen som att kommunen hjälper sina kommuninvånare att kontrollera så att det blir ett riktigt bra hus. Om bygglovet överklagas av de som bor på de angränsande tomterna, så handlar det ofta om att ett fönster sitter på ett sätt att det ger för mycket insyn hos grannen eller att huset anses vara för högt. Som husbyggare kan man behöva förbereda sig på att tycke och smak skiljer sig markant från de kringboende och att det rent stilistiskt kan överklagas av dem. Hur mycket hänsyn du tar gällande detta påverkar nödvändigtvis inte om du får ett godkänt bygglov eller inte, men kanske grannsämjan när huset väl står på plats sedan. Att tidigt prata med sina grannar tycker jag är en god idé.

Hur kan kunden lita på att ni förstår deras vision och stil?

– Förutom att vi poängterar för kunden att det är jätteviktigt att de säger vad de tycker under skissprocessen, är det jättebra om de även har tydliga referenser i början när vi ses om man känner att man kan ge det, exempelvis bilder på husmaterial eller stämningsbilder som de gillar. Vi på Kanozi berömmer gärna oss själva för att vara inkännande och ta åt oss vad kunderna är ute efter utan att för den sakens skull härma eller låta bli att utmana. Det finns många andra arkitektbyråer som arbetar på helt andra sätt, där kunderna köper arkitekternas varumärke eller ett visst manér, då har kunden såklart inte lika mycket styre över processen. Vi använder oss av 3D-modeller för att kunden ska förstå rumsligheter och kan se planlösningarnas påverkan på rummet. Det absolut viktigaste är att få till en bra planlösning. Att prioritera upp de rummen man använder mest och rita in så mycket rum och förvaring man behöver. För det är sånt som avgör hur huset fyller sin funktion sedan, hur snyggt det än må vara.

Vad ingår i arkitektarvodet?

– När det gäller den här typen av jobb, så kan man lägga upp det precis hur man vill. Man kan välja att enbart få en skiss om man vill eller ett fast pris fram till färdigt bygglov. Man kan välja att jobba över lång tid, exempelvis om man inte i stunden har en tomt men vill förstå vad för slags hus man vill ha. Vi kan hjälpa till att rekommendera en process som grundar sig på kundens budget och de önskemål kunden har. En del räds att välja löpande räkning och vill hellre ha ett fastpris. Vi är flexibla. Taxan för privatkunder är något lägre eftersom de inte kan dra av skatten.

Referenshusen på webben visar relativt stora och påkostade hus. Är det bara sådana hus som är intressanta för Kanozi Arkitekter?

– Nej. Vi hanterar allt från små tillbyggnader med mycket små budgetar till stora projekt där det finns en väldigt hög ambitionsnivå. Bara för att man har ett mindre projekt är det inte ointressant för oss som arkitekter. Genom kompromisser skapar vi så stora värden som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Vi drivs av utmaningen.

Hur mycket kostar det att bygga ett hus?

– Det är oerhört individuellt. Men om vi ska dela upp det i tre olika budgetdelar, för jag förstår att man som kund är intresserad av att få veta så mycket som möjligt om sitt livs största investering. Låt oss börja med det mest basala som ett personligt möte fram till en färdig skiss. En sådan tjänst landar på mellan 30 000 – 50 000 kronor. Ska vi göra justeringar och färdigställa bygglovet och vara med tills det blir godkänt, så blir det ytterligare 50 000 – 100 000 kronor. Vill kunden att vi är med under hela processen fram till inflytt så sker det löpande enligt överenskommelse. Allt beror ju på om inga oväntade händelser inträffar. Och sedan finns det som jag redan nämnt möjlighet till andra upplägg, som ett fast pris. Det bästa för att få klarhet gällande kostnader, är såklart att höra av sig till oss och starta en dialog. Det kostar ingenting!

Nedan finner ni ett urval av arkitektritade hus av Kanozi Arkitekter:

Arkitektritat hus av Kanozi Arkitekter
Villa K, 365m², arkitektritat i Onsala. På en strandäng med Västerhavet framför ligger huset i ett plan. Villa K blev nominerat till Arkitekturs debutpris 2009.

Vill du förverkliga din vision av ett arkitektritat hus? Kontakta oss, så hjälper vi dig vidare.

Marcus Hultberg, arkitekt SAR/MSA
0705-71 20 07
marcus.hultberg@kanozi.se

Fler nyheter

Alla nyheter