19 mars 2021Nyhet

Kanozi Arkitekter utvalda till parallellt uppdrag för Cirkustomten i Göteborg

Nu står det klart att Kanozi Arkitekter tillsammans med Mareld Landskapsarkitekter och Antiquum är ett av fyra arkitektteam som valts ut för att utveckla Cirkustomten vid Lorensberg i Göteborg. Det parallella uppdraget anordnas av Serneke i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.

– Vår förmåga att utforma attraktiva bostäder tillsammans med att gestalta en levande stad och nyskapande arkitektur i en historiskt känslig stadsmiljö, har varit avgörande för att ge oss detta uppdrag, säger en stolt Johan Casselbrant, arkitekt och huvudägare på Kanozi Arkitekter.

Cirkustomten är en mycket attraktiv plats mitt i centrala Göteborg. I december 2020 bjöd Serneke i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av ’Cirkus Lorensberg’. Uppdraget innebär att inom ramen för en detaljplaneprocess skapa nya, centrala bostäder och stärka såväl parkens funktion utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv, likväl som med nya funktioner i bottenvåningar för att säkerställa trygga och tillgängliga stråk öppna för allmänheten och för att ge kvarteret liv i en värdefull kulturhistorisk miljö.

Det parallella uppdraget påbörjas under maj och slutredovisning sker i september. Läs mer om uppdraget och de resterande tre teamen som är utvalda på Sveriges Arkitekters webb.

Bildkälla: Göteborgs Stad/Sveriges Arkitekter

Fler nyheter

11 oktober 2021Lediga tjänster

Vi söker fler arkitekter!

Nu har vi ett par lediga tjänster till våra kontor i Stockholm och Malmö! Vi har sedan starten 2001 varit ett tävlingsvinnande och ständigt växande arkitektkontor, idag med över 90 medarbetare fördelat på våra tre kontor i Sveriges tre största städer. Den kreativa atmosfären skapas hos oss genom att vi är modiga och tror på laget före jaget. Vi använder olika erfarenhet av kultur och kunskap för att tänka nytt och våga vara ett annorlunda arkitektkontor.

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter