26 februari 2021Pressmeddelande

Kanozi Arkitekter utvalda till parallellt uppdrag i Malmö

Som ett av tre arkitektkontor har Kanozi Arkitekter fått i uppdrag att ta fram en vision för Malmös nya stadsdel i Jägersro. Området på över 40 hektar ska bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel och innefatta 5000 bostäder, 1000 nya kontorsplatser, service, handel och en hållbar blandning av gröna stråk och stadspuls.

– Det känns riktigt roligt att vara ett av de utvalda arkitektkontoren som får ta sig an detta uppdrag. Att få utveckla projekt Jägersro med alla dess unika utmaningar kräver ett samarbete och ett team med olika spetskompetenser. Vi har ett starkt, internt team på Kanozi som kommer att arbeta tätt ihop med våra branschkollegor MARELD Landskapsarkitekter och Ramboll, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och huvudägare på Kanozi Arkitekter.

För över100 år sedan invigdes Sveriges allra första trav- och galoppbana i Jägersro. Verksamheten ger nu plats för nya möjligheter inom stadsbyggnad. Den nya stadsdelen har huvudfokus på bostäder, både en- och flerfamiljshus, och riktar sig till personer som helst vill bo nära grönska och natur, men som samtidigt vill ha närhet till kreativitet och sociala band. Visionen för stadsdelen är att utveckla Jägersro till Öresundsregionens mest hållbara stadsdel.

– Framtidens städer måste klara av många olika saker samtidigt. Med de globala utmaningar vi står inför, måste vi hitta svar på många gestaltningsfrågor av en helt ny stadsdel – som den vi ska skapa i Jägersro. Vi behöver hitta fram till hur vi kan bygga riktigt många bostäder i en ny stadsdel, samtidigt som vi skapar plats för allt ifrån förskolor och skolor, till parker och allmänna stråk. Även stadsodling och möjlighet till självhushållning inne i en tät stad, är viktig att få med. För att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil är det också avgörande att de tidskrävande och stressiga förflyttningar mellan arbete, skola och fritidsaktiviteter minimeras. Här i Jägersro har vi möjlighet att redan från början tänka in det i en helt ny stadsstruktur, säger Daniel Hohenthal.

Kanozi Arkitekter har tidigare arbetat fram liknande uppdrag inom stadsplanering. Där ibland Masthuggskajen i Göteborg, Västra Sjöstaden i Trelleborg och Masthusen i Malmö. Likt Jägersro har även dessa stadsdelar landat i ett tätbebyggt område där naturupplevelser möter stadspulsen ner på kvartersnivå. Där invånarna har tid och möjlighet att leva hållbart i stort och smått. De tre efterfrågade och övergripande målsättningarna för Jägersro är social hållbarhet, klimatneutral energiförsörjning och resilient stadsdel med biologisk mångfald.

Det svenska byggbolaget SMT (Skanska, MKB och Tornet) är både markägare och byggherre för Jägersro och bedömer att byggnationen kommer att pågå i sammanlagt 25 år, med byggstart först 2025.

Frågor om Jägersro
Ulrika Lindmark, vd SMT
ulrika.lindmark@projektjagersro.se
0705 – 31 74 22

Frågor om det parallella uppdraget
Daniel Hohenthal, arkitekt och huvudägare på Kanozi Arkitekter
daniel.hohenthal@kanozi.se
0767 – 65 19 04

Fler nyheter

11 oktober 2021Lediga tjänster

Vi söker fler arkitekter!

Nu har vi ett par lediga tjänster till våra kontor i Stockholm och Malmö! Vi har sedan starten 2001 varit ett tävlingsvinnande och ständigt växande arkitektkontor, idag med över 90 medarbetare fördelat på våra tre kontor i Sveriges tre största städer. Den kreativa atmosfären skapas hos oss genom att vi är modiga och tror på laget före jaget. Vi använder olika erfarenhet av kultur och kunskap för att tänka nytt och våga vara ett annorlunda arkitektkontor.

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter