30 mars 2021Nyhet

Kanozi Arkitekter vinner förnyad konkurrensutsättning med soluppvärmt p-hus

Elbilar är utan tvekan ett av framtidens främsta mobila färdsätt. Kanozis innovativa förslag för att optimera räckvidden är ett soluppvärmt parkeringshus med snabbladdning. På så sätt är bilbatterierna varma vid start och räckvidden kan maximeras.

Parkeringshuset går under namnet Yllekoftan och planeras att byggas i södra Hyllie utanför Malmö city, i kvarter Ylletråden. Uppdragsgivare är Malmö stads kommunala parkeringsbolag, Parkering Malmö, som efterfrågade skisser på ett P-hus med fokus på elproduktion och lagring. Kanozis iförslag blev utvalt av Parkering Malmös jury med motiveringen:

”Yllekoftan är ett förslag som överraskar i innovationshöjd. Varma batterier i växthus och en modern mack bakas in i en gestaltning som känns lika naturlig som ny”.

Yllekoftan är ett klimatskyddat och soluppvärmt mobilitetshus. Ett glashus som fungerar på samma sätt som ett växthus och övervärmen ventileras i toppen. Med solens hjälp får man en naturlig uppvärmning av huset och skapar med det bättre förutsättningar för batterier både i bilar och stationära, för lagring.

– Lagring av el kommer vara avgörande för att klara av att fasa ut användning av fossila bränslen i framtiden. Batterier tappar sin kapacitet i kyla, så tror vi att vi behöver hitta smarta sätt att jobba med batterier, laddning och elbilar, ett soluppvärmt P-hus tror vi kan var en sådan lösning. säger Marcus Hultberg, arkitekt på Kanozi Arkitekter.

Inom en ganska snar framtid kommer ny batteriteknik med till exempel superkondensatorer att börja ersätta dagens stationära batterier och ge en mer effektiv och långsiktig, hållbar lagring av el. En ny typ av ellagring kommer då även ge möjlighet att tanka en elbil på samma korta tid som en bensinbil idag.

– Då vill vi återigen integrera tankstationer inne bland bostäder i staden, som servicehubbar där man ska kunna snabbladda bilen och samtidigt hämta eller lämna paket i boxar strax intill. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Marcus Hultberg.

Fler nyheter

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter