18 augusti 2020Nyhet

Kanozi renoverar blåklassade KTH i Stockholm

Det var 30 år sedan Kungliga Tekniska Högskolan renoverades sist. Just nu pågår det prestigefyllda och varsamma arbetet med att renovera den blåklassade byggnaden – klassificeringen är den absolut högsta i Sverige för kulturmärkta hus.

– Det är ett väldigt speciellt projekt med tanke på byggnadens klassificering. Och utmaningen ligger helt klart i att få in den moderna tekniken och önskvärda akustiklösningar i en så pass gammal byggnad, säger Ida Nordesjö, uppdragsledare och arkitekt på Kanozi.

Arbetet är uppdelat i åtta etapper och projektet ska påbörja sin tredje i etapp under julledigheten. All byggnation sker enbart under vinter- och sommaruppehållen, eftersom undervisningen annars pågår som vanligt för högskolans studenter.

– Vi fokuserar också mycket på akustik och väggkonst med hänsyn till de studerande. Det är viktigt att det inte är för mycket iögonfallande konst och för hög ljudvolym som stör koncentrationen, berättar Ida Nordesjö.

Renoveringen startade 2019 och beräknas pågå fram till 2022. Med tanke på att byggnaden är över 100 år gammal, krävs ett extra fokus på noggrannhet genom att kontrollmäta alla detaljrika vinklar, men också ta hänsyn till tidens tand och de material som byggnaden en gång kläddes i.

– Ibland går det inte att bemöta kundens höga krav på akustik när byggnaden har stengolv och högt i tak. Vi jobbar naturligtvis med en antikvarie i allt vi gör. Det han säger är lag och går inte att förbise, så ibland måste vi hitta andra lösningar för aktiviteter och inspirera till beteendeförändringar istället, säger Ida Nordesjö.

Den största skillnaden från förra renoveringen kommer att synas i nya material- och färgval som överensstämmer mer med ursprungets estetik. Även vissa konststycken tas bort och ersätts av annan dekoration.

– Det är väldigt roligt att arbeta med ett sådant vackert grundmaterial och resultatet blir så otroligt fint, avslutar Ida Nordesjö.

Fler nyheter

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter