1 juli 2020Pressmeddelande

Kanozi ritar Riksbyggens nya kvarter på Masthuggskajen

Kanozi Arkitekter vann det parallella uppdraget för Riksbyggens kommande satsning på Masthuggskajen i Göteborg. Detta är en viktig pusselbit i att förverkliga denna stadsdel och ett av de mest synliga bidragen med sitt läge längs med Första Långgatan. Detta kvarter bildar länken mellan det etablerade och attraktiva området Långgatorna- Linné, in i det nya som nu håller på att växa fram ner mot vattnet.

– Vi är mycket stolta över att vi vunnit arkitekttävlingen för Riksbyggens kommande stora projekt i Göteborg. Att vi nu får jobba vidare med Masthuggskajen på kvartersnivå och gestalta husen känns riktigt roligt, säger Gudny Eggersdottir, arkitekt på Kanozi Arkitekter.
– Det blir en fantastisk fortsättning på vårt arbete som började redan 2014, när vann den inbjudna arkitekttävlingen om den övergripande gestaltningen inom området, säger Claus Uldal, arkitekt på Kanozi Arkitekter.

Attraktivt läge nära vattnet
Det blir ett omfattande stadskvarter på totalt 15.000m² med 136 yteffektiva bostadsrättslägenheter och en levande bottenvåning med både butiker, caféer och restauranger. Huskropparna blir upp till nio våningar höga som använder detta attraktiva, centrala läge och ger många lägenheter en fantastisk utsikt ut över hamninloppet.

Arkitektur som lyfter helheten
Arkitekturen längs med Första Långgatan är brokig och från många olika tidsepoker. Det nya kvarteret kommer att hålla ihop gaturummet och skapa en mer sammanhållen identitet längs gatan, samtidigt som kvarteret får en tydlig egen karaktär. Med fasader i olika nyanser av tegel och volymer som omfamnar varandra, formas en urban pusselbit med tydlig Göteborgskaraktär. Trappningarna i volym används fullt ut till att skapa stora boendekvaliteter i form av grönska, takterrasser och vyer ut över det omgivande taklandskapet.

Start efter sommaren
Projektet startar i augusti med programhandling, därefter väntar systemhandling och inlämning av bygglov i månadsskiftet november/december.
– Det skall bli riktigt roligt att nu ta detta projekt från idé till verklighet, säger Johan Casselbrant.
Byggstart är satt till 2022.

Illustration: Adore Adore

Fler nyheter

Alla nyheter