25 augusti 2020Nyhet

Kanozi skapar arkitektur i komplexa projekt

Med en gedigen erfarenhet som sträcker sig 20 år bak i tiden, har Kanozi ett tydligt marknadsövertag i jämförelse med många andra arkitektbyråer i att rita laboratorie- och forskningsanläggningar.
– Jag älskar när vi lyckas skapa en harmonisk miljö i en komplex situation, då är det arkitektur, säger Johan Norén, arkitekt MSA och huvudägare på Kanozi Arkitekter.

Det krävs en bred förståelse för komplexitet och flexibilitet för att rita labb- och forskningsanläggningar. Projektens ekonomi utgör också en stor skillnad då komplicerade byggnader som laboratorier kräver nästan fyra gånger så mycket mer tid per kvadratmeter än ett ”normalt” hus. Eftersom Kanozi Arkitekter besitter en stor erfarenhet och kan hantera komplex arkitektur och lösa ingående frågor, blir det därmed lättare att få tid till utrymme att skapa arkitektur.

Johan Norén, arkitekt MSA och huvudägare av Kanozi Arkitekter.

– Som arkitekt behöver du ha en ”split vision”, förstå problematiken och se möjligheterna. Du behöver ta hänsyn till hela byggnadens behov, från fastighetsägarens önskan om ett flexibelt hus som ska kunna byggas om när hyresgästen flyttar, till användarnas extremt specifika krav när byggnaden skall tas i bruk, säger Johan Norén, arkitekt och huvudägare på Kanozi Arkitekter och fortsätter:
– Men du får heller inte glömma ledningens önskan om en användarvänlig byggnad som med mötesplats för medarbetarna ger tillfällen till spontana möten, interaktion och kommunikation som behövs för att verksamheten skall bli framgångsrik. Det är konsten att behärska dessa motstridigheter och att lägga ett väl fungerande pussel som gör att våra beställare och deras kunder blir framgångsrikare än sina konkurrenter som triggar mig och mina medarbetare och gör att jag tycker det är roligt att gå till jobbet, säger Johan Norén.

Högre krav på arkitekturen
Komplexiteten med laboratorie- och forskningsbyggnader handlar om att kunna hantera de olika driftsbehoven och skapa väl fungerande utrymmen för tekniska installationer, att ta hänsyn till bullerproblematik, sterila rum, städning av kliniska ytor, belysningskrav i operationssalar och olika typer säkerhetsklasser – för att bara nämna några kunskaper som normalt inte behövs vid projektering av kontor eller bostäder.

Pågående prestigeprojekt
För tillfället drivs flera prestigefyllda projekt inom Kanozi Arkitekters väggar så som: Natrium ett 33 000 m² stort laboratorium för Akademiska Hus där Naturvetenskapliga Fakulteten på Göteborgs Universitet skall flytta samman i gemensamma lokaler, ett nytt laboratorium och ny steril produktionslina för Fujirebio inom det nya forskningsklustret GoCo Health Innovation City i Mölndal och för AstraZeneca i Mölndal har det nyligen tagits fram en strategisk utvecklingsplan för hur verksamheten vid olika scenarier skall kunna fortsätta att utvecklas framgångsrikt på lång sikt.

Här är det nya laboratoriet för Fujirebio inom det nya forskningsklustret GoCo Health Innovation City i Mölndal.

Erfarenhet som sträcker sig utanför Sveriges gränser
Med tidigare erfarenhet av AstraZenecas större anläggningar i USA, England och Sverige, flera läkemedelsfabriker för andra bolag i Puerto Rico, Irland, Singapore och USA, samt laboratoriebyggnader för kunder som Ericson och Karolinska institutet med flera, är labb- och forskningsanläggningar helt klart ett viktigt affärsområde för Kanozi Arkitekter. Dessa projekt har givit Kanozi Arkitekter kunskaper om att utföra generalplaner och Masterplaner för stora områden med hållbarhet och långsiktighet som fokus.
– Vi har medarbetare med talang för komplexa frågor och ett intresse för extremt komplicerade krav. Det krävs ett gäng vinnarskallar som tycker att det är triggande med utmaningar för att klara dessa uppgifter. Och om det är något vi har varit bättre på än våra konkurrenter – så är det att lyckas anställa sådana personer, behålla dem och få dem att prestigelöst samarbeta och hjälpa varandra, säger en stolt Johan Norén.

Hur lägger ni upp arbetet ihop med kunder?
– Beställaren anlitar normalt experter för varje disciplin som projektet har behov av. Vi arkitekter behöver visa att vi ser kundens och experternas behov och skapa en gemensam vision om det färdiga resultatet. Att ständigt bidra till en kultur där alla vill det där ”lilla extra”, säger Johan Norén och fortsätter:
– Vi påminner om långsiktigheten, att det är viktigt att projektering, byggtidsplaner och budgetar hålls, samtidigt som vi påpekar att de månader vi är med i projektet är i förhållandevis få till alla de år byggnaden används, justeras, upplevs både inifrån och utifrån och påverkar vår miljö. När vi lyckas har vi skapat en långsiktigt hållbar byggnad inom budget som positivt lyfter verksamheten och gör den mer framgångsrik och en byggnad som beställare, brukare och projektteamet känner stolthet över, säger Johan Norén.

Vad skulle du säga är Kanozi Arkitekters absoluta styrkor gällande komplexa projekt?
– Att vi älskar nya utmaningar och har en lång och bred kunskapsbank med förmåga att förstå både de funktionella, tekniska och ekonomiska förutsättningarna och utifrån det skapa arkitektur och estetik som långsiktigt gynnar både beställaren och ett hållbart samhälle. Det är fantastiskt kul att få gå till jobbet när man har projekt som är krävande och ligger i framkant, säger Johan Norén.

Fler nyheter

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter