16 januari 2020Nyhet

Kanozi sponsrar experimentell 3D-printning vid Lunds Universitet

Under våren erbjuder Lunds Universitet en kurs i 3D-printad keramik, där kursdeltagarna ska få designa, tillverka och uppföra en experimentell paviljong. Kanozi Arkitekter är stolta sponsorer och uppmuntrar framtidens arkitekter att lära sig mer om framtidens experimentella byggteknik.

Studenterna kommer att framställa en stor mängd prototyper och tester som sedan leder till gestaltning av en fullskalig paviljong baserad på produktionsmetodens möjligheter och begränsningar. Detta kommer att bestå av cirka 1000 unika, 3D-printade “tegelstenar” som skrivs ut och bränns på IFÖ Center med hjälp av universitetets 3D-printer för keramisk lera. Därefter monteras dessa samman till en enklare struktur för att sedan visas upp i en utställning vid Ifö Center Konsthall, som öppnar med en vernissagekväll.

Renässans av lokal produktion och lokala material
En av kurslärarna är Elin Daun, arkitekt och specialist inom CAD-verktyg och 3D-printning på Kanozi Arkitekter.
– Idag finns väldigt lite kvar av svensk byggkeramikproduktion. Genom projektet kommer vi att demonstrera hur nya digitala tekniker kan leda till en renässans av lokal produktion med lokala material, och till ett tillvaratagande av resurser, kunskap och engagemang på en lokal och regional nivå, säger hon.

Digital utveckling
Digitala byggprocesser ger nya möjligheter till att bygga miljövänliga, vackra och funktionella byggnader på nya sätt. Kanozi Arkitekter följer med stort engagemang den digitala utvecklingen och har därför valt att sponsra kursverksamheten med 20 000 SEK.

Bilden visar ett print från 3D-printad keramik på LTH av Albin Karlsson och Johanna Jonsson som tillsammans driver Polymorf.

Fler nyheter

1 juli 2020Pressmeddelande

Kanozi ritar Riksbyggens nya kvarter på Masthuggskajen

Kanozi Arkitekter vann det parallella uppdraget för Riksbyggens kommande satsning på Masthuggskajen i Göteborg. Detta är en viktig pusselbit i att förverkliga denna stadsdel och ett av de mest synliga bidragen med sitt läge längs med Första Långgatan. Detta kvarter bildar länken mellan det etablerade och attraktiva området Långgatorna- Linné, in i det nya som nu håller på att växa fram ner mot vattnet.

Alla nyheter