29 augusti 2017Tävling

Kanozi tävlar om att utforma tysk stadsdel

Hallå där Johan Casselbrant, delägare och arkitekt på Kanozi. Ni är utvalda som enda arkitektbyrå utanför Tyskland att delta i en tävling om att utforma en ny stadsdel i Cottbus, söder om Berlin.

Varför har just Kanozi fått förfrågan om detta?

– Det beror nog på att vi har ett väldigt bra referensprojekt på Masthuggskajen här hemma och hur vi har utvecklat det till att bli en del av stadsbilden. I Tyskland ska vi tävla som ett team tillsammans med Mareld Landskapsarkitekter.

Hur ser tävlingsuppgiften ut?

– Att utforma landskap och byggnader längs den nya stranden strax utanför Cottbus historiska centrum. Området har tidigare haft stora dagbrott för kol, nu ska det saneras och utvecklas. Dagbrottet ska bli en nyskapad sjö, i storlek med halva Lygnern utanför Kungsbacka, och området är tänkt att bli en magnet för friluftsliv, sport, kultur och turism i anslutning till vattnet.

Vad är största utmaningen med projektet?

– Omfattningen. Det är ett stort och komplext uppdrag som ska göras på kort tid. Vi ska förvandla Cottbus från en gigantisk grop för kolbrytning till något attraktivt för människor.

När ska bidraget lämnas in?

– Vi har startmöte på plats i Tyskland 8 september, inlämningen sker 16 oktober. Vinnaren kommer att genomföra hela omvandlingen som ansvarig arkitekt.

Spännande! Lycka till!

– Tack!

Fler nyheter

11 oktober 2021Lediga tjänster

Vi söker fler arkitekter!

Nu har vi ett par lediga tjänster till våra kontor i Stockholm och Malmö! Vi har sedan starten 2001 varit ett tävlingsvinnande och ständigt växande arkitektkontor, idag med över 90 medarbetare fördelat på våra tre kontor i Sveriges tre största städer. Den kreativa atmosfären skapas hos oss genom att vi är modiga och tror på laget före jaget. Vi använder olika erfarenhet av kultur och kunskap för att tänka nytt och våga vara ett annorlunda arkitektkontor.

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter