29 augusti 2019Nyhet, Projekt, Tävling

Kanozi vann uppdraget att rita ett nytt bostadskvarter i Varberg

Tillsammans med Skanska tog vårt Kanozi-team i Malmö fram det vinnande bidraget åt Varbergs kommun. Ett bostadskvarter med fokus på hållbarhet, granngemenskap och arkitektonisk hänsyn till historiska grannar som Kallbadhuset och Varbergs fästning.

Bostadskvarteret, som fått namnet Kvarter Seglet, ligger i Västerport och blir sju våningar högt. Det sluttande taket spänner likt en segelduk mellan två höjdpunkter och får en fasad av vädertåligt tegel i en varm och ljus färgskala. Hållbarhet står i fokus där huset får en trästomme och detaljer av återvunnen aluminium. De boende får möjlighet till cykelpool, gemensam terrass med växthus och odlingsmöjligheter i den gröna och lummiga gårdsmiljön. Dessutom byggs det bihotell för att främja den biologiska mångfalden.


Lyhördhet för arkitektoniska önskemål
Förutom att byggnaden kommer att bli en tydlig markör för kajstråkets början i förlängningen av Strandpromenaden, står den även som fond till en viktig publik mötesplats, Hamntorget. Beställaren för det nya bostadskvarteret är Varbergs kommun som således hade en del restriktiva önskemål för bostadshuset – till exempel fick det inte finnas några frihängande balkonger längs med fasaden.
– Vi presenterade en fasad med indragna balkonger för att få till en harmonisk arkitektur och dessutom ge de boende skyddade uterum mot väder och vind, förklarar Claus Uldal, handläggande arkitekt på Kanozi.
– Det var en klar utmaning att få till en fin byggnadsvolym där alla de boende fick både balkong och fin utsikt mot havet, men vi löste det.


Byggstart för Kvarter Seglet beräknas till nästa år och vara klart preliminärt år 2021.

Fler nyheter

11 oktober 2021Lediga tjänster

Vi söker fler arkitekter!

Nu har vi ett par lediga tjänster till våra kontor i Stockholm och Malmö! Vi har sedan starten 2001 varit ett tävlingsvinnande och ständigt växande arkitektkontor, idag med över 90 medarbetare fördelat på våra tre kontor i Sveriges tre största städer. Den kreativa atmosfären skapas hos oss genom att vi är modiga och tror på laget före jaget. Vi använder olika erfarenhet av kultur och kunskap för att tänka nytt och våga vara ett annorlunda arkitektkontor.

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter