10 augusti 2020Hållbarhet, Nyhet

Kanozis investering i hållbara organisationer

Att investera ekonomiskt i hållbara organisationer som gör cirkulär nytta, är en självklarhet för Kanozi Arkitekter. Istället för att köpa julklappar till medarbetarna på Kanozi, investerades drygt 180 000 kronor i hållbara organisationer i fjol, varav 100 000 kronor i solenergi via investmentbolaget Trine.

– Vi är ett värderingsstyrt bolag som fokuserar på hållbara val för både kunder och för egen del, därför ville vi investera i solenergi via Trine, säger Helene Brandrup-Wognsen, VD på Kanozi Arkitekter.

Investmentbolaget Trine jobbar utefter en skalbar finansieringsmetod och fokus på en People-Planet-Profit-modell. De är länken mellan investerare och låntagare – eller så kallade ”solpartners” som Trine kallar dem för. Lånen används för att sälja och distribuera solprodukter till sina kunder. Om solpartnern lyckas återbetala lånet får investeraren tillbaka sin investering med ränta. Ett av dessa solpartners är SolarNow som Kanozi valde att investera i. Tillsammans med andra investerare har cirka 25 000 Solar Home Systems installerats, varav majoriteten av kunderna är i Uganda.
– Jag tycker att vår investering är värdefull och visar att vi kan bidra på olika sätt genom att hjälpa andra, säger Helene Brandrup-Wognsen.

Hur det funkar
Hos Trine kan både företag och privatpersoner skapa ett konto där en valfri summa investeras och fungerar som lån till olika bolag i andra länder. Bolagen som betecknas som ”solpartners” hos Trine kan använda lånet till att sälja och distribuera solprodukter till sina kunder. Läs mer om detta på SolarNow.

Fler nyheter

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter