Johan Casselbrant invald Sveriges Arkitekters styrelse

11 december 2018Pressmeddelande

Kanozis Johan Casselbrant invald i Sveriges Arkitekters styrelse

Johan Casselbrant, chefsdesigner och en av grundarna till Kanozi, är invald som ny ledamot i Sveriges Arkitekters styrelse.

– Jag ser fram emot att verka för bättre villkor i branschen, förbättra förutsättningarna för god arkitektur och bygga ett bättre samhälle. Min erfarenhet av branschen både i Sverige och utomlands hoppas jag ska vara till stor nytta, säger Johan Casselbrant, chefsdesigner och huvudägare på Kanozi.

Johan Casselbrant har arbetat som arkitekt i över 20 år, med bland annat villor, kontor, universitet och forskningsbyggnader samt större stadsutvecklingsprojekt. Uppdraget som ordinarie styrelseledamot i Sveriges Arkitekters styrelse löper under två år, 2019–2020.

– Villkor i branschen, bra tävlingsformer och rimliga upphandlingsvillkor är viktiga frågor. Jag ser fram emot att stärka arkitekturens roll och kvaliteten på det som ritas och byggs.

Bostadsbristen och förtätning är andra hjärtefrågor.

– Det har alltid funnits en klassisk motsättning mellan kvantitet och kvalitet – hur vi bygger mycket, med hög kvalitet och till en rimlig kostnad. Såklart är också hållbarhet och jämlikhet andra ämnen som står högt på agendan.

Johan ser uppdraget som en naturlig följd av att Kanozi Arkitekter växer och syns i allt fler sammanhang.

– Som företag och arkitekter är vi nu synliga och intressanta för en större krets än bara våra beställare och mer aktuella i den allmänna debatten kring arkitektur och stadsbyggnad. Det är ett spännande förtroendeuppdrag och jag ser fram emot att arbeta med många viktiga frågor som styr mycket av det som byggs och de förutsättningar som finns i branschen, säger Johan Casselbrant.

 

Johan Casselbrant – 20 år av arkitektur

Johan Casselbrant grundade Kanozi Arkitekter tillsammans med Johan Norén och Björn Siesjö 2001. Han har arbetat med bostäder, kontor, universitet och forskning, villor, resecentrum och större stadsutvecklingsprojekt, både i Sverige och utomlands.

Johan har undervisat på Chalmers och vunnit flera arkitekttävlingar, bland andra universitetsbyggnaden Naturvetenskap Life i Göteborg och Sickla Station i Stockholm. Johan är dessutom delaktig i stadsutvecklingen av Novi Sad i Serbien, europeisk kulturhuvudstad 2021.

Fler nyheter

1 juli 2020Pressmeddelande

Kanozi ritar Riksbyggens nya kvarter på Masthuggskajen

Kanozi Arkitekter vann det parallella uppdraget för Riksbyggens kommande satsning på Masthuggskajen i Göteborg. Detta är en viktig pusselbit i att förverkliga denna stadsdel och ett av de mest synliga bidragen med sitt läge längs med Första Långgatan. Detta kvarter bildar länken mellan det etablerade och attraktiva området Långgatorna- Linné, in i det nya som nu håller på att växa fram ner mot vattnet.

Alla nyheter