8 mars 2021Nyhet

Kanozis nya digitaliseringsverktyg inom dagsljussimulering för en hälsofrämjande & smartare arkitektur

I en bransch där digitala processer blir allt viktigare, har Kanozi Arkitekters specialistteam inom Forskning & Utveckling, tagit fram ett digitaliseringsverktyg som effektiviserar och förenklar designprocessen och dagsljusanalyser redan i ett tidigt skede. Verktyget bidrar till ett resurs- och tidseffektivt arbetssätt, som dessutom resulterar i en hälsofrämjande och smartare arkitektur.

– Det är extremt viktigt att kunna påvisa gott dagsljus i vår byggda miljö, det vet både vi som arkitektkontor och branschen i stort. Därför har det såklart varit intressant för oss att ta fram ett verktyg som förenklar, förbättrar och effektiviserar det arbetet. Och som utmanar konventionella metoder som vi tidigare har använt oss av, säger Elin Daun, arkitekt och specialist inom digital fabrikation och simuleringar på Kanozi Arkitekter.

En normal, relativt högupplöst dagsljussimulering kan ta flertalet timmar att ta fram via konventionella dataprogram. Men med Kanozis nya digitaliseringsverktyg VDV (Vertical Daylight Visualizer) tar det bara några sekunder mellan varje iteration. Detta innebär att dagsljusanalys inte längre behöver ske i form av en punktinsats, som är extremt resurskrävande, utan kan enkelt användas av alla arkitekter internt under designprocessens gång.

– Det finns en efterfrågan på att kunna, redan i skiss-stadiet, arbeta fram lösningar med god dagsljuspotential. Vi kan nu forma om våra volymer, ändra vår fönsterandel och våra balkonger för en snabb feedback, tills den sista lösningen visar på goda dagsljusvärden inom godkända felmarginaler, säger Love Berger-Vieweg, simuleringsingenjör på Kanozi Arkitekter.

En stor fördel att jobba med ett verktyg som VDV, är resurs- och tidseffektiviteten. Verktyget ger en snabb feedback om dagsljusanalyser, vilket i sin tur kan kombineras ihop med den iterativa arbetsmetod arkitekter ofta använder sig av.

– Vi är väldigt entusiastiska gällande detta nya verktyg! Det är ett av de första, men absolut inte sista på en resa mot en mer digital och responsiv arkitektonisk process! säger Elin Daun.

Fler nyheter

Alla nyheter