12 november 2020Pressmeddelande

Masthuggskajen och Sergelhuset prisade i Sveriges mest prestigefyllda hållbarhetstävling

Sweden Green Building Awards har korat årets vinnare inom hållbart samhällsbyggande. Två av projekten kopplas till Kanozi Arkitekter; dels som ansvarig arkitekt för stadsplanen och visionen av Masthuggskajen i Göteborg – som vann Årets Citylab-projekt. Dels inuti Sergelhuset i Stockholm, där Kanozi Arkitekter är en av de ansvariga inredningsarkitekterna för trapphusen, co-working-ytorna för Sergel Arena och Vasakronans huvudkontor – som vann pris för bästa LEED-byggnad.

Sweden Green Building Awards delas årligen ut till personer och projekt som visat de bästa exemplen på hållbart samhällsbyggande i Sverige.

–  Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan och vi måste snabbt ställa om för att klara klimatmålen. Årets vinnare i Sweden Green Building Awards visar att samhällsbyggnadssektorn satsar gemensamt och lyckas genomföra banbrytande och långsiktiga hållbarhetslösningar, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

Juryns motivering för Masthuggskajen var följande:
”Masthuggskajen i Göteborg är i högsta grad en ”influencer” inom hållbar stadsutveckling. Det centralt belägna området vid vattnet, känt för sitt rika kulturliv, ska nu förtätas med ytterligare 1 300 bostäder, parker, förskolor, hotell samt fem till sex tusen arbetsplatser. Masthuggskajens hållbarhetsprogram har på ett unikt sätt tagits fram i bred samverkan med samtliga aktörer med ett innovativ fokus på social hållbarhet.”

Vår ansvarige arkitekt för Masthuggskajens stadsplan, Daniel Hohenthal, kommenterar vinsten och juryns motivering:
– Det är fantastiskt roligt att den vision vi satte i tävlingen nu börjar ta form. Samtidigt ser vi att höga ambitioner och osvikligt engagemang från alla inblandade parter i projektet lönade sig genom att projektet redan nu premieras med denna fina utmärkelse. Att få vara med i att omvandla den här delen av Göteborg till en fullkomlig stadsdel har varit en mycket givande och intressant uppgift för oss som arkitekter. Med all säkerhet blir Masthuggskajen en av de absolut viktigaste pusselbitarna för att läka och koppla ihop hela staden mot älven.

Juryns motivering för Sergelhuset var följande:
”Sergelhuset är ett enastående exempel på ett harmoniskt och integrerat tillvägagångssätt för social och miljömässig hållbarhet med en suverän gestaltning mitt i centrala Stockholm. Projektet är banbrytande inom ett antal hållbarhetsinitiativ, från omfattande bevarande av betongstommen till regnvattenbesparing och innovativa energilösningar.”

Läs mer om våra inredningsarkitekters syn på vårt arbete med Sergel Arena inuti Sergelhuset. Vi gratulerar Marge Arkitekter till Sergelhusets vinst för bästa LEED-byggnad.

Se de andra vinnarna i årets tävling på SGBAs webb.
Läs mer om Masthuggskajen på vår projektsida.
Läs mer om Sergel Arena på vår projektsida.

Fler nyheter

Alla nyheter