21 januari 2020Nyhet, Pressmeddelande

Motala centrum ska återfå sin forna glans

Nytt med inspiration från historien, är ledorden då centrala Motala genomgår en av de största omvandlingarna på decennier. När Gallerian ska utvecklas till stadskvarter vill Kanozi Arkitekter tillsammans med Point Properties ta tillvara på en unik möjlighet att återskapa det som en gång gjorde Stora torget till en naturlig mötesplats för alla Motalabor.
– Torget har under en tid varit ganska slutet, vilket har gjort att det egentligen bara levt upp under vissa tider på dygnet. Det är något vi vill förändra, säger Oliver Lühr, arkitekt på Kanozi.

Innan grävskoporna tog vid för närmare 50 år sedan så präglades platsen av blandstad, där närheten mellan verksamheter och människor skapade ett omväxlande folkliv. Genom det nygamla kvarteret Plåtslagaren kommer handel och service finnas i samma kvarter där människor lever och bor, vilket gör att platsen blir levande under större delar av dygnet.

Bildkälla: Kanozi Arkitekter / Adore Adore

Arkitekturen kommer att bilda ett fondmotiv mot torget i en skala som möter upp till det gamla stadshotellet. Dessutom ska ljuset från lägenheternas fönster skapa liv och stämning även under dygnets mörkare timmar.

– Vi vill att Motala centrum ska återfå sin forna glans. Gestaltningen med tegel och ett mörkt, brokigt taklandskap kommer att en utgöra fin siluett mitt i staden.
Tanken är också att det nya huset ska medverka till mångfald och ett ökat socialt utbyte mellan generationerna. Såväl trygghetsboende som ungdomsbostäder kommer att finnas i det nya kvarteret vilket ytterligare bidrar till ett levande kvarter där alla känner sig delaktiga. Oavsett ålder kommer de boende ha möjlighet att ta hissen från sin bostad direkt ner till Gallerian, där det finns allt från handel och mat till tjänster inom vård och hälsa.

Bildkälla: Kanozi Arkitekter / Adore Adore

Hållbarhet och miljö är också något som har varit en röd tråd under hela processen. Genom att förtäta och bygga på befintlig byggnation så skapas ett stort antal bostäder i det mest centrala läget i Motala med betydligt mindre miljöpåverkan än traditionell nybyggnation. Fasaderna kommer att präglas av återvunnet tegel samtidigt som stomme och övriga fasadytor utförs med trä. Det senare bidrar inte bara till att minska konstruktionens vikt utan även dess miljöpåverkan.

Bildkälla: Kanozi Arkitekter / Adore Adore

– De boende kommer dessutom att ha tillgång till en upphöjd innergård. Där vill vi skapa en grön oas med bland annat fruktträd och odlingsbäddar. Totalt planeras 95 nya lägenheter ovanpå Gallerian. Projektet beräknas stå färdigt i slutet av år 2022 och målet är att komma igång med byggandet redan inom de närmsta tolv månaderna.

Fler nyheter

Alla nyheter