18 februari 2021Nyhet

Natrium når den högsta miljöcertifieringen på rekordtid

Kanozi Arkitekter har ritat Natrium, en labb- och forskningsbyggnad på över 30 000m² för Akademiska Hus och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Byggnationen av huset pågår och på rekordtid har projektet nått den högsta miljöcertifieringen som går att få.

Natrium kommer att samla stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet under samma tak och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom ’life science’ på Medicinareberget genom avancerade labbmiljöer och flexibel arkitektur.

 

Certifieringen för Miljöbyggnad innehar tre olika nivåer – brons, silver och guld – där guldnivån ställer högst krav på bland annat hållbara materialval och energieffektivitet. Natrium har sedan tidigare haft en ambition av att nå miljöcertifiering silver, men under bygghandlingsfasen under 2020, skiftades fokus mot högre nivåer.
– Vi såg hur nära projektet närmade sig en guld-certifiering, så tillsammans höjde vi ambitionerna, säger Saara Franzelius, handläggande arkitekt på Kanozi Arkitekter.
Berätta hur ni lyckades uppnå en så pass hög miljöcertifiering på rekordtid, vad gjorde ni för justeringar?
– Sedan systemhandlingsfasen har vi kunnat ställa allt material mot varann i en så kallad byggvarubedömning. På så sätt har vi kunnat se vilket material som lämpar sig bättre än andra för att exempelvis uppnå energikraven som guldcertifieringen har krävt. Vi har även haft ett tätt samarbete med energikonsulter som delat med sig av sin kunskap och kompetens. Och nu ser vi att våra höga ambitioner har lett till en ännu bättre produkt! säger Saara Franzelius.
Noggrannhet i materialval av såväl ytskikt som byggvaror och en ambition att välja närproducerade produkter ger en bra förutsättning till lägre klimatpåverkan. Exempelvis kommer stålarmeringen till byggnaden från Norge. 750 kvadratmeter solceller på taket, samt behovsstyrd ventilation och belysning är ytterligare faktorer som gjort det möjligt att certifiera Natrium på guldnivå.
– Vi trodde inte att det var möjligt att nå guldnivån först, det var därför vi hade siktet inställt på silver. Men nu känns det ju väldigt roligt att kunna leverera på den här nivån vad gäller en labb-och forskningsbyggnad, eftersom det inte finns så många laboratoriebyggnader i den här miljöklassen idag, säger Saara Franzelius.

Natrium är Akademiska Hus tionde byggnad som uppnår Miljöbyggnad Guld. Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus, understryker vikten av samarbete för att nå de höga miljökraven;
– Det är verkligen ett bevis på att samarbete och målinriktat arbete i tidigt skede skapar rätt förutsättningar för att bygga klokt och hållbart. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi ett stort ansvar att driva utvecklingen framåt och certifieringen av Natrium är ett tydligt steg åt rätt håll, säger Hayar Gohary.

Om Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC).

Vill du veta mer om Natrium? Läs mer på vår projektsida!

Fler nyheter

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter