20 november 2020Nyhet, Projekt

Natriums fasadmodeller på plats

Nu kan den som vill bege sig till Medicinareberget i Göteborg för att kika på en skalmodell i full storlek av Natriums fasad, även kallad ’mockup’. Detta är ett sätt för att visuellt kunna se det fullständiga resultatet av hur fasaden kommer att uttrycka och bete sig på platsen.

Natrium, Göteborgs universitets nya byggnad på Medicinareberget i Göteborg, som Kanozi Arkitekter har ritat för Akademiska Hus. Här samlas forskning och utbildning inom den naturvetenskapliga fakulteten på 32 000m² under ett och samma tak. Just nu pågår arbetet med bygghandlingarna som lämnas in på fredag nästa vecka. Natriums ’mockup’ har stått på plats i snart en månad för utvärdering och granskning.
– Det känns riktigt kul att få se den på plats. Tack vare ’mockupen’ har vi kunnat utvärdera fasadmönstret, färgerna och de valda materialen. Sedan är den ett ovärderligt kommunikationsverktyg som skapar samsyn hos beställare, byggare och hyresgäst, säger Saara Franzelius, handläggande arkitekt på Kanozi Arkitekter.

Mockupen består av två hybridfasadelement. Det som skiljer dem åt är att den ena fasaden består av mer glas och har ett print över hela ytan. Syftet med att fasaden har två olika uttryck är för att bryta av den huvudsakliga fasaden vid hisshallarnas förlängning. Fasadernas form och design inspireras av den befintliga bebyggelsen uppe på Medicinareberget och samspelar väl med Medicinarelängan som arkitekten Klas Anshelms skapade på 50-talet.

Är du nyfiken på var du kan hitta mockupen? Den hittar du nära Wallenbergs konferenscentrum. Kartlänk här!

Natrium ska inspirera till kreativitet, inspiration och innovation, och inhysa forskning på hög nivå – idag, imorgon och långt in i framtiden. Vill du lära dig mer om projektet, kan du läsa mer på vår projektsida.

Fler nyheter

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter