Välkommen till Kanozi Arkitekter

Kanozi startades år 2001 och drivs av att skapa kreativ och formstark arkitektur. Vi vet att god arkitektur påverkar människor positivt och leder till ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi är en strategisk arkitektbyrå som inser vikten av att föreslå och lyfta värdet i ett koncept, samt förklara vilka fördelar det kan ge. Vår styrka är vår lyhördhet med viljan att förklara hur, vad och varför.

 

Vårt arbetssätt

Vi arbetar strategiskt med ett verktyg vi kallar för Designprocessen. Det är ett arbetssätt för både juniora och seniora medarbetare där vi kvalitetssäkrar våra projekt och utvecklas som arkitekter. Vårt arbetssätt och designprocess ser ut på följande sätt:

Lyssna
Att ta in rätt förutsättningar, ställa rätt diagnos på vilka problem som behöver lösas och förstå möjligheterna – är grunden i vårt arbete.

Överraska och berika
Vi strävar efter att uppnå relevanta svar som överraskar och berör människor positivt.

Genomföra
När våra idéer eller lösningar blir verklighet – skapar de riktiga värden. Vårt arbete syftar alltid till att genomföra de idéer vi genererar.

Designprocessen
För att hantera dessa arbetssteg ovan, har vi utvecklat en Designprocess som genomsyrar allt vårt arbete. Den processen består av tydliga delar med kontinuerliga avstämningar innan nästa del påbörjas. På så sätt skapar vi starka team där olika kompetenser kommer till sin rätt och där dialog med våra kunder genererar den bästa analysen och de skarpaste lösningarna.

 

 

Vår kompetens

Vi är en initiativrik byrå med välutbildade medarbetare från världens olika håll. Vår kompetens sträcker sig över fem affärsområden:

Bostäder
Vi har mångårig erfarenhet av att rita lägenheter, bostadsområden, kvarter, radhus, bostadsrättsföreningar, hyresrätt, blandad bebyggelse och villor. För Kanozi är boendekvaliteter och goda bostadsmiljöer centrala, de är också viktiga komponenter i att bygga attraktiva städer.

Inredning
Kanozi arbetar verksamhetsbaserat och är gärna med i hela processen, från idé till styling. Målet är inspirerande miljöer som fångar önskemål och karaktär, med en enhetlig stil som har överraskande och vackra inslag.

Kommersiellt
Kommersiellt innefattar alla projekt som bidrar till samhällets utveckling – från kontor och handel till offentliga miljöer och forsknings- och utbildningsbyggnader. Målet är att tillsammans med beställaren skapa uttrycksfull arkitektur med ett tydligt formspråk.

Stadsplanering
Stadsplanering är att bygga miljöer som människor vill vistas i. Kanozi utgår alltid från platsens förutsättningar och de möjligheter som finns för att skapa attraktiva och härliga miljöer i staden som människor trivs i och längtar tillbaka till.

Infrastruktur
Kanozi har kunskap om hur vi skapar grundläggande system för byggnads- och stadsfunktioner, såsom moderna transportnät och hållbar energieffektivitet.