Här är vi som bäst

Kanozi Arkitekter är ett tillväxtföretag med uppdrag inom stadsplanering, kommersiella fastigheter, bostäder och inredning. Vi tror på ett nära, dagligt ledarskap och organiserar oss i kompetensorienterade team om 6-8 personer med utvalda teamledare. Varje projekt är unikt och teamen tillsätts utifrån behov.

Ledningsgrupp

Helene Brandrup-Wognsen, vd
Lisa Jonsson, vvd, kontorschef, huvudägare
Johan Norén, huvudägare
Pia Borg, HR och administrativt ansvarig, partner
Niclas Nydewall, kvalitetsansvarig, partner
Daniel Hohenthal, huvudägare
Johan Casselbrant, huvudägare
Lea-Vanessa Lohr, hållbarhetsansvarig

 

Teamleaders

Göteborg

Alice Dyer
Sara Langenius
Eugenio Fortis
Karin Axelsson
Lovisa Arvidsson Kvissberg
Hanna Bolin

Malmö

Åsa Jentsch
Claus Uldal

Stockholm

Jesper Embring

Kontor

Kanozi har kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi rör oss mellan kontoren både i de team som bildas för olika projekt och för att alla ska ha nära tillgång till ledningsfunktionen som finns på huvudkontoret i Göteborg. Vi vårdar en öppen och tillgänglig kultur på alla kontor.

Kontaktuppgifter och adresser hittar du här.