Här är vi som bäst

Kanozi Arkitekter är ett tillväxtföretag med uppdrag inom stadsplanering, kommersiella fastigheter, bostäder och inredning. Vi tror på ett nära, dagligt ledarskap och organiserar oss i kompetensorienterade team om 6-8 personer med utvalda teamledare. Varje projekt är unikt och teamen tillsätts utifrån behov.

Ledningsgrupp

Helene Brandrup-Wognsen, tf. vd, styrelseordförande
Lisa Jonsson, vvd, kontorschef, partner
Johan Norén, marknadschef, huvudägare (ord. vd)
Oliver Lühr, marknadschef Malmö, partner
Pia Borg, administrativ chef, partner
Niclas Nydewall, kvalitetschef, partner
Daniel Hohenthal, chefsdesigner, huvudägare
Johan Casselbrant, chefsdesigner, huvudägare

 

Teamleaders

Göteborg

Lisa Jonsson
Sara Engström
Stephen Pass
Elin Flemming Linderholm

Malmö

Karolina Zätterberg
Åsa Jentsch
Claus Uldal

 

Kontor

Kanozi har kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi rör oss mellan kontoren både i de team som bildas för olika projekt och för att alla ska ha nära tillgång till ledningsfunktionen som finns på huvudkontoret i Göteborg. Vi vårdar en öppen och tillgänglig kultur på alla kontor.

Kontaktuppgifter och adresser hittar du här.