Designprocessen

Vårt sätt att arbeta bygger på design thinking, ett ickelinjärt och sökande sätt att ta sig an en uppgift. Metoden innebär att vi provar oss fram och testar olika lösningar på samma problem för att komma fram till vad som fungerar bäst. Det är ett effektivt arbetssätt, men det kräver att vi angriper de olika faserna av projektet på rätt sätt. Vi behöver vara empatiska för att förstå uppgiften, rationella för att göra korrekta analyser och kreativa för att skapa starka, innovativa lösningar och koncept.

Lyssna

Målet med varje nytt projekt är att göra det till en framgång för vår uppdragsgivare. Vi lyssnar, ställer frågor och analyserar för att få grepp om alla förutsättningar. För att verkligen förstå uppdraget behöver vi vara inkännande och ha ett öppet sinne.

Tänka

I den här fasen använder vi det vi vet för att avgränsa uppdraget och göra det tydligt. Vi går igenom projektets utmaningar och möjligheter för att ta oss framåt i processen. Här föds de insikter vi baserar vårt strategiska koncept på.

Gestalta

Det kreativa arbetet börjar på allvar. Nu kan vi gå vidare och söka formen genom att skissa för att visualisera det strategiska konceptet. Vi ställer idéer mot varandra, väljer och väljer bort till dess att vi har utvecklat ett starkt arkitektoniskt koncept.

Producera

Nu börjar vi konkretisera projektet. Detta är den mest arbetsintensiva fasen. Vi förfinar gestaltningen, ritar och skriver, kvalitetssäkrar och gör avstämningar med de övriga aktörer som är involverade i projektet.

Presentera

För att ett projekt ska kunna byggas behöver vi övertyga en stor grupp människor om styrkan i vår lösning. Hur vi lyckas förmedla vår vision och det narrativ vi definierade i konceptfasen är avgörande för projektets framgång.

Kanozikompassen

Är hållbarhet viktigare än ekonomi? Går teknik före estetik? Det är svåra men viktiga frågor och bakgrunden till att vi utvecklade Kanozikompassen, ett verktyg som hjälper oss och våra uppdragsgivare att göra rätt prioriteringar när vi arbetar med ett projekt.

Så använder vi verktyget

Tillsammans med vår uppdragsgivare går vi igenom projektet steg för steg. Kanozikompassen styr diskussionerna och ger samtalen en struktur som tar oss framåt.

Kompassens fyra delar

Det finns inget motsatsförhållande mellan motstående kvadranter. Ett projekt kan ha tyngdpunkt både på ekonomi och behov - eller på narrativ och samhällskrav. Det viktigaste för oss är att ta reda på vad som gör projektet framgångsrikt för kunden. Att hitta den balansen är vårt mål och Kanozikompassen hjälper oss göra det.

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.