27 maj 2021Nyhet

Ornament och uttryck när Kanozi medverkar på Southern Sweden Design Days

Idag startar Southern Sweden Design Days (SSDD) och Kanozi Arkitekter medverkar med temat ’Ornament och uttryck av vår tid’. Som medverkande arkitektkontor hoppas Kanozi kunna bidra med intressanta diskussioner kring nya tillverkningsmetoder och stadsidentiteter.

– Vi på Kanozi Arkitekter är positiva till en utveckling inom fabrikation och ser stor potential i nya tillverkningsmetoder. Till exempel förmågan att skapa en hög detaljeringsgrad och utforma unika objekt på ett snabbare och mer prisvärt sätt än tidigare. Något som vi tror kan bidra till en skräddarsydd arkitektur med ett precist utförande där det finns goda möjligheter att nyttja sina lokala resurser och visa på lokala byggnadsuttryck, säger Elin Daun, arkitekt och specialist inom digital fabrikation & simuleringar på Kanozi Arkitekter, samt utställningsansvarig för Kanozis medverkan på SSDD.

Städer och stadsdelar med egen identitet
Kanozis utställningssida på SSDD kan man läsa mer djupodlande tankar kring hur vår tids uttryck inte behöver vara en dominerande arkitektonisk stil. Med hjälp av de digitala tillverknings- och konstruktionsmetoder som vi kan använda idag, kan varje stad, varje stadsdel, ha en egen identitet. Likt hur vår byggda miljö såg ut innan byggindustrin industrialiserades.
– Genom arkitekturhistorien har vi sett strömningar av olika slag gällande ornamentik. Se till exempel modernismen och post-modernismens väldigt olika synsätt. Dagens digitala tillverkningsmetoder ger oss möjlighet att arbeta utanför en ”stil”-ram – hur skulle det kunna se ut?, frågar sig Victoria Plate, arkitekt på Kanozi och medverkande under framställningen av Kanozis utställning under SSDD.

Aktuell projektstudie i Smörkajens planhandlingar
Kanozis bidrag till diskussionen är text och tankar, men också en projektstudie. I ett av Malmös snabbast exploaterade områden, hamnområdet, finns många möjligheter att visa på lokal identitet och uttryck. I Smörkajens planhandlingar finner Kanozi tankar kring bostäder, kommers och parker. Och tar chansen att ge barnen utrymme i denna stadsdel, genom att designa en lekmiljö med ”marint tema”.

Tillhörighet i stadsrummen
Att använda teman inom gestaltning är ett verktyg för att öka tillhörighet i stadsrummen. Kanozi drar detta tema tills sin spets och utforskar vad en gammal, bevarad bilramp i en havsnära park skulle kunna bli om man lät barnens hårdgjorda lekytor ta över.
– Tänk dig en glasspaus på en 3D-printad radiolaria medan ditt barn klättrar på de enorma blåmusslorna med keramiska glaserade detaljer, säger Elin Daun.

____________________________________________________

Read the english version of the exhibition at Southern Sweden Design Design here.

Fler nyheter

1 september 2021Nyhet

Ofrivillig ensamhet kan undvikas med rätt arkitektur

Gemensamhetsboendet BonTop i Mölnlycke är en boendeform för människor över 55 år, där hälsa och social hållbarhet varit ledorden för det arkitektoniska konceptet. Dagens forskning visar att en social och aktiv samvaro är hälsoförebyggande, och det har vi tagit fasta på när vi arbetat fram BonTop. Här frodas granngemenskap och ett aktivt liv i kvarterets kärna – den subtropiska trädgården med varierande mötesplatser för olika behov.

20 augusti 2021Nyhet

Höga krav på arkitektur när det privata blir publikt

Det ställs höga krav på god fasadgestaltning och god bostadskvalitet i centrala bostadsprojekt. De privata hemmen blir också blir en del av den publika staden. Den goda bostaden är en viktig angelägenhet för hela samhället. Det vi bygger formar oss under lång tid framöver. Vad gäller fasadgestaltning, dras åsikterna isär. Vårt svar på god arkitektur är att förädla stadsbilden för människor i staden, ett exempel på detta är Brf Sydney, längs Masthuggskajen i Göteborg.

Alla nyheter