AZ Futureplan

  • År2018
  • BeställareAstra Zeneca
  • OrtMölndal/Göteborg
  • Arbetsgrupp/projektgruppJohan Norén, Saara Franzelius, Sara Panadero Atunez

Vetenskapscampus är ledordet i visionsarbetet för hur Astra Zenecas forskningscenter i Göteborg ska utvecklas. Kanozi arbetade med AstraZeneca Gothenburg Science Campus – Footprint Vision under 2018 i tätt samarbete med AZ. Arbetet startade med att ta fram guidande principer och verktyg för att styra och överblicka områdets utveckling. Visionsarbetet bygger på tre huvudsakliga strategier för mobilitet, grönt fotavtryck och byggt fotavtryck som tillsammans gör att industriområdet ska växa till att bli en attraktiv mötesplats för Life Science.