Birger Jarl

  • År2021
  • BeställareSGS Göteborgs Stad
  • Storlek7940 m2
  • OrtGöteborg
  • Arbetsgrupp/projektgruppElin Flemming Linderholm, Åsa Joelson, Maryam Shojai

Projektet är en byggnad i fem våningar där markplanet huserar två förskoleavdelningar samt ny skolmatsal och skolkök till den intilliggande Kungsladugårdsskolan. Plan två rymmer ytterligare två förskoleavdelningar samt studentbostäder, och studentboendet fyller även plan tre till fem. Tanken är att byggnaden genom sin multifunktionalitet ska skapa synergier mellan funktioner och tillföra något till sitt sammanhang. Exempelvis kan den stora matsalen utanför skoltid användas för olika typer av evenemang. Den nya byggnaden kommer att bli granne med den nuvarande Kungsladugårdsskolan och smälta väl in i omgivningarna. Med hänsyn till den känsliga miljön har utgångspunkten varit att fotavtrycket av den nya byggnaden skall minimeras. Detta i kombination med att studentbostäder ska vara yteffektiva och gärna uppbyggda efter ett modultänk för enkel produktion. Byggnadsförslaget innehåller olika lägenhetsstorlekar, exempelvis finns ”kompistreor”, vilket skapar en variation i boendemöjligheterna och ger lägenheter som är mer ekonomiskt tillgängliga för studenter.

Mer om projektet