Här är vi som bäst

Bohusgatan

  • År2015
  • BeställareSkandia fastigheter
  • Storlek291 lägenheter
  • OrtGöteborg

De kompakta kvarteren längs Bohusgatan består av volymer om 6, 8, 12 och 16 våningar som tillsammans skapar en intensivt urban karaktär. Placeringen av volymerna utgår från platsen, men också väderstrecken som ger goda ljusförhållanden trots tätheten. Totalt ryms 291 lägenheter och ett flertal butiker och restauranger. Arkitekturen är stram i utformningen för att balansera den stora variationen volymmässigt. Naturliga och ärliga material, vackra proportioner och gedigna detaljer bygger helheten där tegel är det genomgående fasadmaterialet. Fönster går från golv till tak och kopplar till balkonger respektive franska balkonger. Med utsikt över innerstadens takåsar finns även en stor gemensam takterrass utformad som ett parklandskap.