Brf Sydney

Centralt bostadskvarter i Göteborg

Kanozi har utformat Riksbyggens bostadskvarter på Masthuggskajen i Göteborg, Brf Sydney. En viktig pusselbit i att förverkliga stadsdelen och ett av de mest synliga bidragen med sitt läge längs med Första Långgatan.

År2020
BeställareRiksbyggen
Yta15 000 m²
OrtGöteborg

Detta kvarter bildar länken mellan det etablerade och attraktiva området Långgatorna- Linné, in i det nya som nu håller på att växa fram ner mot vattnet. Samtidigt som det blir en fortsättning av det som började redan 2014, när Kanozi Arkitekter vann den inbjudna arkitekttävlingen om den övergripande gestaltningen inom området.

Brf Sydney blir ett omfattande stadskvarter på totalt 15.000m² med 136 yteffektiva bostadsrättslägenheter och en levande bottenvåning med både butiker, caféer och restauranger.

Huskropparna blir upp till nio våningar höga som använder detta attraktiva, centrala läge och ger många lägenheter en fantastisk utsikt ut över hamninloppet. Arkitekturen längs med Första Långgatan är brokig och från många olika tidsepoker.

Det nya kvarteret kommer att hålla ihop gaturummet och skapa en mer sammanhållen identitet längs gatan, samtidigt som kvarteret får en tydlig egen karaktär.

Med fasader i olika nyanser av tegel och volymer som omfamnar varandra, formas en urban pusselbit med tydlig Göteborgskaraktär. Trappningarna i volym används fullt ut till att skapa stora boendekvaliteter i form av grönska, takterrasser och vyer ut över det omgivande taklandskapet.

Eftersom teglet är en självbärande konstruktion, har vi arbetat med tegelpelare mellan fönsteröppningarna för att förstärka husets vertikala drag. Mönstermurningen kring fönsterna förstärker fasadens uttryck, rytm och ordning i fasaden, samtidigt som de bidrar till att skapa ett attraktivt hem för de boende.

Victoria Plate,
arkitekt på Kanozi

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.