Brf Sydney

  • År2020
  • BeställareRiksbyggen
  • Storlek15000 m2
  • OrtGöteborg
  • Arbetsgrupp/projektgruppClaus Uldal, Gudny Eggersdottir, Johan Casselbrant

Kanozi Arkitekter vann det parallella uppdraget för Riksbyggens kommande satsning på Masthuggskajen i Göteborg, Brf Sydney. En viktig pusselbit i att förverkliga stadsdelen och ett av de mest synliga bidragen med sitt läge längs med Första Långgatan. Detta kvarter bildar länken mellan det etablerade och attraktiva området Långgatorna- Linné, in i det nya som nu håller på att växa fram ner mot vattnet. Detta blir en fortsättning av det som började redan 2014, när Kanozi Arkitekter vann den inbjudna arkitekttävlingen om den övergripande gestaltningen inom området.

Det blir ett omfattande stadskvarter på totalt 15.000m² med 136 yteffektiva bostadsrättslägenheter och en levande bottenvåning med både butiker, caféer och restauranger. Huskropparna blir upp till nio våningar höga som använder detta attraktiva, centrala läge och ger många lägenheter en fantastisk utsikt ut över hamninloppet. Arkitekturen längs med Första Långgatan är brokig och från många olika tidsepoker. Det nya kvarteret kommer att hålla ihop gaturummet och skapa en mer sammanhållen identitet längs gatan, samtidigt som kvarteret får en tydlig egen karaktär. Med fasader i olika nyanser av tegel och volymer som omfamnar varandra, formas en urban pusselbit med tydlig Göteborgskaraktär. Trappningarna i volym används fullt ut till att skapa stora boendekvaliteter i form av grönska, takterrasser och vyer ut över det omgivande taklandskapet.

Projektstart: Augusti 2020
Byggstart: 2022.
Illustration: Adore Adore

Mer om projektet

1 juli 2020Pressmeddelande

Kanozi ritar Riksbyggens nya kvarter på Masthuggskajen

Kanozi Arkitekter vann det parallella uppdraget för Riksbyggens kommande satsning på Masthuggskajen i Göteborg. Detta är en viktig pusselbit i att förverkliga denna stadsdel och ett av de mest synliga bidragen med sitt läge längs med Första Långgatan. Detta kvarter bildar länken mellan det etablerade och attraktiva området Långgatorna- Linné, in i det nya som nu håller på att växa fram ner mot vattnet.