Masthuggskajen

Stadsbyggnadsprojekt i Göteborg

Från biltätt asfaltslandskap till attraktiv och levande stadsdel nära vattnet.

År2015
BeställareÄlvstranden AB
Storlek395 000 m²
OrtGöteborg

Planen för Masthuggskajen ligger i linje med Vision Älvstaden som omfattar en ny stadskärna kring vattnet på båda sidor Göta älv.

Masthuggskajen har länge varit en dåligt nyttjad del av centrala Göteborg. De stora parkeringarna dominerar området och Oscarsleden ligger som en barriär mellan älvstranden och de levande kvarten på Långgatorna. En ny stadsdel på kajen skulle kunna knyta ihop älvstranden med Linnéområdet och ge göteborgarna tillgång till vattnet igen. Något som Göteborgs Stad och Älvstranden AB insåg och därför utlyste en internationell tävling i syfte att sätta igång stadsdelens utveckling. 

Förutsättningar.

Läget är väldigt centralt, med shoppingstråk och restauranger i närheten. Samtidigt finns det goda möjligheter till rekreation och avkoppling i området. Slottskogen ligger på promenadavstånd och lite längre bort finns Botaniska trädgården och Änggårdsbergen. Färjetrafiken på älven är väl utbyggd och det går snabbt att ta sig över till Lindholmen och Eriksberg. De stora kollektivtrafiknaven Järntorget och Västlänkens Hagastation gör det smidigt att ta sig in och ut ur staden.

De tre stråken binder samman Masthuggskajen med närliggande områden och tar vara på de omgivande stadsmiljöernas befintliga karaktärer.

Den vinnande visionen.

Vårt tävlingskoncept bygger på tre stråk med olika karaktär och identitet. Genom att knyta ihop Masthuggskajen med de omgivande stadsmiljöerna skapas flöden in i området och naturliga förutsättningar för folkliv och spontana möten. Det blå stråket utgår från kajens och älvpromenadens rekreativa värde, med gränder, små platser och utsikt längs med och över Göta älv. Det röda stråket knyter ihop Masthuggskajen med Linnégatans och Långgatornas folkliv och stadspuls. Här finns förutsättningar för ett långt promenadstråk kantat av restauranger, butiker och kaféer som sträcker sig från älvens strand hela vägen upp till Slottskogens entré. Det gröna stråket är lummigt och tempot inne på gårdarna är lägre, trots det centrala läget. Platser och verksamheter bjuder in till återkommande möten och gemenskaper och stärker områdets kvalitet som boendemiljö.

Masthuggskajen är väl förankrad i framtiden. En modern del av staden där cyklister, gående och kollektivtrafikanter får lov att ta mer plats än bilarna.

Arkitekturen.

Masthuggskajen ska växa fram etappvis och bli ett område präglat av liv och mångfald. För att älvstranden ska bli tillgänglig och inbjudande byggs inga kontorsfastigheter närmast strandpromenaden på den nya halvön vid Rosenlundskanalens mynning. De byggs istället längre in. Höga byggnader blandas med låga och kvarteren förskjuts, både för att ge skydd från västliga vindar och för att skapa rum mellan de olika byggnaderna. På marken mellan husen finns de viktiga bostadsgårdarna som erbjuder trygga platser för lek. Bilar är välkomna in men hastigheten är begränsad och de flesta som rör sig i kvarteren tar sig fram till fots eller med cykel.

Masthuggskajen har potential att bli en tät och myllrande stadsdel med små och intressanta kvarter, en mångfald av gemensamma ytor och en tydlig prioritering av fotgängare, cyklister och kollektivresenärer.

Daniel Hohenthal,
Chefsarkitekt Huvudägare

I kvarteren längs det gröna stråket är det tätt mellan grönytor, platser för aktivitet och de små men viktiga mellanrum som uppstår i en tät stad byggd för människor.

Hållbarhetsfokus.

Städer där vi både kan bo och arbeta minskar behoven av dagliga, långa resor och är del av lösningen på våra globala utmaningar för en mer hållbar framtid. Den lokala infrastrukturen prioriterar och främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det bidrar till ökad trygghet och ett lägre tempo vilket ger förutsättningar för möten och social interaktion.

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.