Burlöv Station

  • År2011
  • BeställareTrafikverket
  • OrtArlöv

Vi vill med Burlövs nya station skapa en tydlig signatur för Arlöv, en attraktion, ett spännande och intressant ställe att vänta på sitt tåg. Byggnaden skall ge känslan av det nya sättet att åka tåg, modernt, snabbt och bekvämt.

Stationen skall vara en lätt struktur som svävar ovan tågen och skall upplevas som en öppen och dynamisk byggnad. Med sin rektangulära form ramas de två perrongerna in och ger intimitet i mötet mellan människor och tåg. Valmöjligheten att röra sig på olika sätt i byggnadens obrutna omlopp ger en känsla av överskådlighet och trygghet.