Carlsgatan

  • År2009-15
  • BeställareJernhusen
  • Storlek110000 m2
  • OrtMalmö

Citytunneln förändrar mycket i Malmö, bland annat byggs centralen om för att fylla de nya krav som ställs på genomgående tågtrafik direkt till Köpenhamn.

Jernhusen äger och utvecklar marken mellan Centralen och Carlsgatan. Under 2009 deltog vi i ett parallellt uppdrag om utformningen av stadsdelen. Vi ritar nu vidare på denna nya stadssilhuett, direkt utanför fönstren på vårt Malmökontor, med en area på ca 110.000 kvm. Kvarteren skall ha en ekologiskt hållbar profil, och de ska vara funktionsblandade, med butiker, verksamheter, kontor. Vi vill skapa citybostäder i tornen, med utsikt över staden och havet, men långt från gatans larm