Här är vi som bäst

EON

  • År2020 (Byggstart)
  • BeställareCastellum/ EON
  • Storlek24500 m2
  • OrtMalmö

E.ONs nya huvudkontor blir ett landmärke i Malmös växande utvecklingsområde Nyhamnen, med böljande fasader som kombinerar trä, glas och tegel i ett urbant uttryck. Huset kommer att vara en plats för de nuvarande, utspridda verksamheterna och samla framtidens energilösningar. Kontorshuset är totalt på cirka 25 000 m² med arbetsplatser till 1 500 medarbetare och kommer att certifieras med högsta hållbarhetsambitioner.

Energikoncernen E.ON hade extremt höga ambitioner för sitt nya huvudkontor när de bjöd in flera fastighetsbolag till att lämna förslag på utformning och placering i Malmös centrala hamnkvarter Nyhamnen. Utmaningarna var bland annat att hantera ett komplext funktionsprogram, säkerhet och krav på en stadsmässig relation till omgivande historiska hamnmiljöer. Genom att tidigt arbeta in lösningar för enastående hållbarhet och välbefinnande för medarbetare tog team Kanozi/Castellum hem segern i tävlingen 2017. I förslaget lades stor vikt på kopplingar till stadens flöden och att skapa aktiva bottenvåningar.

”One team – one house” är ledorden för E.ON när de samlar sina idag tre kontor till ett gemensamt nytt hus i Nyhamnen i Malmö. I beställningen efterfrågades ett modernt kontor med fokus på välbefinnande hos medarbetarna och ett kontor som blir ett föredöme utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kontoret ska vara så attraktivt att medarbetarna alltid planerar att förlägga sin arbetsdag här, ett modernt och aktivitetsbaserat kontor utan fasta arbetsplatser.

Med placeringen i Nyhamnen får E.ON ett kontor i direkt närhet till centralstationen och etableringen kommer att vara en viktig motor för hela den nya stadsdelens utveckling.

För att klara högst ställda krav på energiprestanda, solavskärmning, dagsljus och komfort har vi valt att arbeta med en högpresterande dubbelglasfasad mot söder och väster. I fasaden, i bottenvåningen och i de allmänna utrymmena finns stort inslag av ljust nordiskt trä. Skandinavisk natur är ett tema som går igen, även vad gäller utomhusmiljö och inredning. Den stora byggnadskroppen utformas med indrag som ger bra kontorsplan och även skapar fina gröna platsbildningar längs med Carlsgatan. Ett öppet atrium mellan de två huvuddelarna blir byggnadens naturliga nav och den skulpturala huvudtrappan dess ryggrad. I atriumet ligger även den centrala baristan.

Utemiljön planeras med mycket höga ambitioner och en stor gemensam takterrass i byggnadens östra del. Här finns plats för utearbetsplatser i form av väderskyddade paviljonger, yogatrappa, utegym och en mindre skogslund med mer kontemplativa mötesplatser för återhämtning och vila. Taklandskapet består av flera olika terrasser med mångfald av biotoptyper; skånsk äng, strand, torräng, kalkäng, havsbryn och frodig grönska. Västra fasaden, som vänder sig mot centralstationen, har fått ett eget uttryck med gröna balkonger med en upphöjd bädd av grönska – balkonger som bara är tillgängliga för fåglar och insekter, men som blir en tillgång för hela kontorslandskapet inifrån.

Hela byggnaden kommer certifieras enligt Breeam Outstanding, samt Well Platinum. Well är en ny internationell byggstandard som väger in människors välbefinnande i arbetslivet. Well-standarden utgår från sju koncept som påverkar hälsan; luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande, vilket betyder att kraven på ventilation, värme, ljus och ljud är extra höga. Men vi jobbar också med utomhuslösningar, att få in rörelse naturligt i och kring huset, att stimulera goda kostval, en stressfri miljö och en rad andra saker som gör att vi människor mår gott, presterar högt och håller oss friska.

 

Mer om projektet