EON

  • År2020 (Byggstart)
  • BeställareCastellum/ EON
  • Storlek24500 m2
  • OrtMalmö
  • Arbetsgrupp/projektgruppDaniel Hohenthal, Åsa Jentsch, Andreas Frid, Alva Altgård, Marcus Hultberg, Karolina Zätterberg, Max Gerthel, Gudny Eggertsdottir

E.ONs nya huvudkontor blir ett landmärke i Malmös växande utvecklingsområde Nyhamnen, med böljande fasader som kombinerar trä, glas och tegel i ett urbant uttryck. Huset kommer att vara en plats för de nuvarande, utspridda verksamheterna och samla framtidens energilösningar. Kontorshuset är totalt på cirka 25 000 m² med arbetsplatser till 1 500 medarbetare och kommer att certifieras med högsta hållbarhetsambitioner. Med placeringen i Nyhamnen får E.ON ett kontor i direkt närhet till centralstationen och etableringen kommer att vara en viktig motor för hela den nya stadsdelens utveckling.

Hela byggnaden kommer certifieras enligt Breeam Outstanding, samt Well Platinum. Well är en ny internationell byggstandard som väger in människors välbefinnande i arbetslivet. Well-standarden utgår från sju koncept som påverkar hälsan; luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande, vilket betyder att kraven på ventilation, värme, ljus och ljud är extra höga. Men vi jobbar också med utomhuslösningar, att få in rörelse naturligt i och kring huset, att stimulera goda kostval, en stressfri miljö och en rad andra saker som gör att vi människor mår gott, presterar högt och håller oss friska.

Illustrationer: Adore Adore

Mer om projektet