Här är vi som bäst
  • Kanozi ritar E.ONs nya framtidskontor i Malmö

EON

  • Beräknat att vara färdigt2021
  • BeställareCastellum/ EON
  • Storlek24500 m2
  • OrtMalmö

Kanozi Arkitekter har på uppdrag av fastighetsbolaget Castellum ritat den 24 500 kvm stora byggnaden som ska bli energibolaget E.ON Sveriges nya huvudkontor. För E.ON handlar det om att samla verksamheter från tre olika adresser i Malmö till ett större kontor. Kontorshuset ska rymma ca 1 500 medarbetare och kommer att certifieras med högsta hållbarhetsambitioner, bland annat The Well Building Standard som fokuserar på människors hälsa och välbefinnande på arbetsplatser.

Mer om projektet