Fabriksparken TKF

  • År2017
  • BeställareSkandia Fastigheter
  • Storlek130000 m2
  • OrtSundbyberg

Den planerade överdäckningen av järnvägen genom Sundbybergs centrum skapar unika möjligheter för en genomgripande utveckling av stadskärnan. Spårområdet, som alltid utgjort en barriär mitt i staden, kan nu omvandlas till ett samlande stadsrum, en ryggrad som kopplar ihop stadskärnan från norr till söder och den nya stationen i öster mot Marabouparken i väster. Planförslaget tar i övrigt sin utgångspunkt i befintlig gatustruktur och den nya spårtunnelns utbredning enligt trafikverkets underlag. Järnvägsgatan kantas av Järnvägsparken, gestaltad som en varierad esplanad med ett centralt trädplanterat grönt stråk omgivet av gator på bägge sidor. Tvärgatorna förlängs över det nya parkstråket så att den norra delen av Sundbybergs centrum kopplas mot den södra på ett självklart sätt. Byggnaderna är placerade längs tunnelkonstruktionens sidor så att åtta nya stadskvarter bildas, med entréer direkt mot gatorna, lokaler i gatuplan och parkering i källarvåning.