Falsterbo Konsthall

  • Beräknat att vara färdigt2020
  • BeställareFyren Förvaltning
  • Storlek200 m2
  • OrtFalsterbo
  • Arbetsgrupp/projektgruppMax Gerthel

Byggnaden har över 100 år på nacken och har huserat som konsthall från mitten av 70-talet. Det var dags för en ordentlig ombyggnation och är numera förädlad av moderniteter och flexibla lösningar för dagens och morgondagens kreatörer. Huset och platsen har fått ett lyft med ett varsamt, men bestämt grepp, och är idag en vacker konsthall med plats för både små och storslagna verk. Fokus ligger på besökarens upplevelse, goda utställningsrum och omsorg för detaljerna.

Renoveringen och byggnationen startades i januari 2019 och har delats in i två etapper, där den första etappen blev klar ett halvår senare, i juli 2019. Den andra etappen väntas påbörjas i oktober och vara klar under 2020. Från entrén möts besökaren av ett nytt entrérum – en foajé med bemannad reception där man kan ta del av information om verksamheten och utställningarna. Det finns även en butik för böcker, konst och gåvor som ryms under den nya trappan. I anslutning finns två lika stora rum med kontrollerat ljus och möjlighet till mörkläggning för till exempel videoverk eller projektioner. Den största skillnaden från tidigare är den nya trappan som ger besökarna tillgång till andra våningen i huset, en del som tidigare varit stängd för allmänheten och använts som föreningslokaler. Trappan i stål utgör huvudnumret i rummet och besökaren kan välja mellan att röra sig uppåt i huset där övre våningen inbjuder till flera rum med naturligt dagsljus och utsikt över Falsterbo. Exteriört har huset målats om till en kalkvit färg som refererar till Falsterbohusen och andra viktiga byggnader i närområdet. En generös entrétrappa och ramp bjuder in besökarna till kulturella upplevelser eller så kan en välja att uppehålla sig framför huset under den stora eken. De nya fönstren har fått en blågrå färg för att förstärka den nya identiteten och i väster har en inglasning under en av balkongerna gett mer plats till caféet.

Etapp två av byggnationen av Konsthallen i Falsterbo innebär en ny entrédörr och receptionsdisk till galleriet, ett nytt café i bottenplan med uteservering, samt en övernattningslägenhet för konstnärer på översta planet.